Kurs podstawowy z warsztatami praktycznymi dla kierowników kancelarii tajnych i niejawnych

 

Zapraszamy do uczestnictwa w profesjonalnym kursie skierowanym do osób nie posiadających doświadczenia, a zamierzających podjąć pracę jako kierownicy lub pracownicy kancelarii tajnych lub innych komórek wewnętrznych jednostki organizacyjnej, odpowiedzialnych za ewidencję, przechowywanie i udostępnianie informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub „zastrzeżone”. W zajęciach mogą uczestniczyć również aktualni pracownicy kancelarii tajnych i niejawnych chcący usystematyzować i pogłębić swoją wiedzę oraz praktyczne umiejętności. Program szkolenia obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne dotyczące aktualnych przepisów, norm i wymagań kancelaryjnych, podstawowych standardów ochrony informacji niejawnych oraz zasad funkcjonowania kancelarii tajnej i niejawnej w jednostce organizacyjnej.

Szkolenie kończy się wydaniem certyfikatu uczestnictwa.


CZĘŚĆ TEORETYCZNA OBEJMUJE:

 • Podstawowe pojęcia, definicje oraz postanowienia ustawy o ochronie informacji niejawnych i aktów normatywnych.
 • Odpowiedzialność karna, dyscyplinarna i służbowa za naruszanie przepisów o ochroni informacji niejawnych.
 • Środki ochrony fizycznej informacji niejawnych (lokalizacja, wyposażenie i stosowanie środków ochrony fizycznej w kancelarii tajnej).
 • Organizacja i funkcjonowanie kancelarii.
 • Korzystanie z usług uprawnionych przewoźników do przesyłania materiałów niejawnych.
 • Tryb i sposób przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony dokumentów niejawnych.
 • Klasyfikowanie informacji niejawnych i oznaczanie materiałów odpowiednimi klauzulami.
 • Zasady prowadzenia kancelaryjnych rejestrów ewidencyjnych. Zasady rejestrowania, przechowywania, przesyłania i przekazywania dokumentów.
 • Bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych. Podstawowe definicje.
 • Weryfikacja dokumentów niejawnych.
 • Zasady przechowywania kluczy, kodów zamków szyfrowych i kodów systemów alarmowych do pomieszczeń podlegających szczególnej ochronie oraz znajdujących się w nich urządzeń do przechowywania dokumentów niejawnych.
 • Brakowanie materiałów niejawnych.
 • Określenie poziomu zagrożeń dla informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej
 • Podstawy archiwizacji.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA OBEJMUJE:

 • Praktyczne wykonanie czynności związanych z określeniem poziomu zagrożeń i doboru środków bezpieczeństwa fizycznego informacji niejawnych adekwatnych do określonego poziomu zagrożeń.
 • Zakładanie ewidencji kancelaryjnych.
 • Wykonanie różnych materiałów zawierających informacje niejawne ze szczególnym uwzględnieniem sposobu ich oznaczania.
 • Ewidencja wykonanych materiałów zawierających informacje niejawne w odpowiednich ewidencjach kancelaryjnych.
 • Sporządzenie „protokółu otwarcia” przesyłki w przypadku stwierdzenia przez personel kancelarii adresata jej niekompletności.
 • Ekspedycja przesyłki w wariancie wykorzystania tzw. przewoźników lub pracowników jednostki organizacyjnej nadawcy lub adresata.
 • Sporządzenie „protokółu uszkodzenia przesyłki” w przypadku jej uszkodzenia przez przewoźnika.
 • Kopiowanie dokumentu niejawnego (powielenie, wydruk lub odzwierciedlenie cyfrowe).
 • Postępowanie z przesyłką zawierającą materiał niejawny, oznaczonej jako „do rąk własnych” adresata.
 • Sposób zniszczenia materiału zawierającego informacje niejawną (propozycja protokółu zniszczenia)
 • Przeprowadzenie przeglądu materiałów niejawnych oraz sposób jego dokumentowania.
 • Zmiana lub zniesienie klauzul tajności.
 • Zakończenie ewidencji kancelaryjnych w związku z zakończeniem roku kalendarzowego, zmiana obowiązujących przepisów lub likwidacją kancelarii.

Pobierz plan Kursu KKT. DOC

Pobierz plan Kursu KKT. pdf

Poniedziałek
1. do 13 00 Przyjazd, rejestracja i zakwaterowanie.
2. 13 00 – 14 00 Obiad
3. 14 00 – 14 15 Otwarcie kursu, przedstawienie programu.
4. 14 15 – 14 45 Pokaz filmu dot. ochrony informacji niejawnych.
5. 14 45 – 16 00 Podstawowe pojęcia, definicje oraz postanowienia ustawy o ochronie informacji niejawnych (cz. I).
6. 16 00 – 16 15 Przerwa kawowa
7. 16 15 – 19 00 Podstawowe pojęcia, definicje oraz postanowienia ustawy o ochronie informacji niejawnych (cz. II).
8. 19 00 Kolacja

Wtorek
1. 07 30 – 08 30 Śniadanie
2. 08 30– 10 45 Podstawowe pojęcia, definicje oraz postanowienia ustawy o ochronie informacji niejawnych (cz. III).
3. 10 45– 11 45 Ochrona fizyczna informacji niejawnych.
4. 11 45– 12 00 Przerwa kawowa
5. 12 00 – 15 00 Organizacja i funkcjonowanie kancelarii.
6. 15 00 – 16 00 Obiad
7. 16 00 – 19 00 Czas wolny
8. 19 00 Kolacja

Środa
1. 07 30 – 08 30 Śniadanie
2. 08 30– 09 00 Odpowiedzialność karna, dyscyplinarna i służbowa za naruszanie przepisów o ochronie informacji niejawnych.
3. 09 00 – 09 45 Korzystanie z usług uprawnionych przewoźników do przesyłania materiałów niejawnych. Tryb i sposób przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony dokumentów niejawnych.
4. 09 45– 10 00 Przerwa kawowa
5. 09 45 – 12 00 Oznaczanie materiałów nieelektronicznych.
6. 12 00– 12 30 Oznaczanie dokumentów elektronicznych.
7. 12 30 – 13 00 Film poglądowy dot. sposobu zmiany kombinacji zamka szyfrowego.
8. 13 00– 14 00 Obiad
9. 14 00– 19 00 Czas wolny
10. 19 00 Kolacja

Czwartek
1. 07 30 – 08 30 Śniadanie
2. 08 30 – 11 30 Zasady prowadzenia kancelaryjnych rejestrów ewidencyjnych.
Zasady rejestrowania, przechowywania, przesyłania i przekazywania
dokumentów. (ćwiczenia cz. I)
3. 11 30 – 11 45 Przerwa kawowa
4. 11 45 – 15 00 Zasady prowadzenia kancelaryjnych rejestrów ewidencyjnych.
Zasady rejestrowania, przechowywania, przesyłania i przekazywania
dokumentów. (ćwiczenia cz. II)
5. 15 00 – 16 00 Obiad
6. 16 00 – 19 00 Czas wolny
7. 19 00 Kolacja

Piątek
1. 07 30 – 08 30 Śniadanie
2. 08 30 – 10 00 Zasady prowadzenia kancelaryjnych rejestrów ewidencyjnych.
Zasady rejestrowania, przechowywania, przesyłania i przekazywania
dokumentów. (ćwiczenia cz. III)
3. 10 00 – 11 00 Weryfikacja dokumentów niejawnych. (ćwiczenia) -//-
4. 11 00 – 11 15 Przerwa kawowa
5. 11 15 – 12 00 Niszczenie materiałów niejawnych. (ćwiczenia) -//-
6. 12 00 – 12 30 Obiad
7. 12 30 – 13 00 Wykwaterowanie i wyjazd uczestników kursu.

Szkolenie

Dane uczestnika

Zakwaterowanie / Zniżki
Pokój dwuosobowyPokój jednoosobowy

Cena: zł netto


Brak5 %10 %Indywidualna

5 % - członkowie KSOIN, uczestnicy szkoleń z 2017 i 2018 r., uczestnictwo 2 osób z jednej firmy w dowolnych szkoleniach organizowanych przez KSOIN.

10 % - uczestnictwo 3 i więcej osób z jednej firmy w dowolnych szkoleniach organizowanych przez KSOIN.

Oświadczam, że jestem zwolniony z podatku VAT, w związku z finansowaniem szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Dane do faktury
Firma / InstytucjaOsoba prywatna

Oświadczam, że zapoznałem/am się z

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail informacji handlowych, dotyczących organizowanych przez KSOIN szkoleń i innych wydarzeń w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą tradycyjną na wskazany adres pocztowy informacji handlowych, dotyczących organizowanych przez KSOIN szkoleń i innych wydarzeń.

Zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.

Zajęcia prowadzone są przez jednego z poniższych wykładowców


Wiesław Linowski – Ochroną informacji niejawnych zajmuję się zawodowo od 1982 roku. W tym roku – jako żołnierz zawodowy w stopniu chorążego marynarki wojennej wyznaczony zostałem na stanowisko kierownika kancelarii tajnej w jednostce wojskowej 3868 a od 1993 r. w Dowództwie Marynarki Wojennej. W roku 1999 wyznaczony zostałem na stanowisko szefa Wydziału Kancelarii Tajnych w Dowództwie MW i sprawowałem bezpośredni nadzór nad pracą 7 kancelarii tajnych i tajną zagraniczną.Od tego czasu w sposób pośredni kształtowałem również prace w ponad 100 kancelariach tajnych w jednostkach wojskowych Marynarki Wojennej poprzez szkolenia podstawowe i specjalistyczne kandydatów na stanowiska kierowników kancelarii tajnych. Takich szkoleń w wymiarze 10 dni każde przeprowadziłem ok 30.

Od 2008 roku jestem emerytem wojskowym i jednocześnie pracuję na pełnym etacie na stanowisku pełnomocnika ochrony informacji niejawnych w Archiwum MW w Gdyni oraz prowadzę zajęcia specjalistyczne w zakresie ochrony informacji niejawnych na rzecz Sił Zbrojnych RP, Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych w Katowicach oraz do 2009 r. Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pełnomocników Ochrony Informacji Niejawnych – Oddział Pomorski w Gdańsku.


marek-anzel-235x300Marek Anzel – Specjalista do spraw ochrony informacji niejawnych i systemów teleinformatycznych. Wykładowca i konsultant cyklicznych szkoleń pracowników pionów ochrony informacji niejawnych, w tym organizowanych przez Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych. Wykładowca przedmiotów z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz działalności kancelarii tajnych na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Śląskim i w WSB w Dąbrowie Górniczej. Autor „Vademecum kancelarii tajnej”, „Poradnika dla personelu kancelarii tajnej”, „Szacowanie Ryzyka oraz zarządzanie Ryzykiem w świetle nowej ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych”, „Poradnik Specjalisty Ochrony Informacji Niejawnych”, a także wielu artykułów w prasie branżowej.


binczykElżbieta Bińczyk – absolwentka Politechniki Częstochowskiej i Uniwersytetu Śląskiego, od wielu lat doświadczony trener i dydaktyk, przygotowujący na kursach i szkoleniach organizowanych przez Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji kadrę zarządzającą informacją w instytucji. Wykładowca na specjalistycznych studiach podyplomowych o kierunkach związanych z bezpieczeństwem informacji prawnie chronionych.

Współpracuje, jako ekspert KSOIN w dziedzinie zarządzania informacjami, w tym informacjami prawnie chronionymi, z podmiotami zarówno w sferze gospodarczej jak i z instytucjami publicznymi.Posiada bogate własne doświadczenie zawodowe od 18 lat zajmując się jako Pełnomocnik Zarządu bezpieczeństwem i właściwą dystrybucją informacji.Laureatka wielu nagród i wyróżnień w tej dziedzinie. Jako członek Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji, zajmującego się teoretycznym i praktycznym przygotowaniem specjalistów z dziedziny zarządzania informacjami, aktywizuje kobiety w tym obszarze udowadniając, że świat tajemnic i bezpieczeństwa to nie tylko „zaklęte męskie rewiry”.

 

Przyjazd uczestników, rejestracja i zakwaterowanie w pierwszym dniu szkolenia od godz. 12.00. Od godz. 13.00-14.00 obiad, rozpoczęcie zajęć programowych o godz. 14.00, a zakończenie zajęć w dniu ostatnim szkolenia ok. godz. 14.00.

Koszt uczestnictwa w Kursach kierowników kancelarii tajnych i niejawnych wynosi od osoby:

 • 2600 zł netto - zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym
 • 2400 zł netto - zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym

Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, certyfikat/zaświadczenie, wyżywienie i zakwaterowanie. Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT 23%. Szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych są zwolnione z VAT. W przypadku korzystania ze zwolnienia prosimy o przesłanie stosownego oświadczenia wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa.

Preferencyjne zniżki: członkowie KSOIN – 5%, uczestnicy szkoleń z 2018 i 2019 r. – 5%, uczestnictwo 2 osób z jednej firmy w dowolnych szkoleniach – 5%, uczestnictwo 3 i więcej osób z jednej firmy w dowolnych szkoleniach – 10%. Zniżki nie sumują się.

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem wybranych zajęć podając datę i miejsce szkolenia. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać e-mailem na adres biuro@ksoin.pl, faksem na numer 32 206 46 01 lub pocztą na adres siedziby KSOIN. Istnieje możliwość zgłoszenia elektronicznego na stronie www.ksoin.pl. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje data zgłoszenia.

Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać na konto KSOIN: PEKAO SA I Oddział w Katowicach, nr rachunku 55 1240 1330 1111 0010 2402 9927 na 5 dni przed rozpoczęciem zajęć (nie dotyczy sfery budżetowej).

Zgłoszenie udziału jest zobowiązaniem do zapłaty. Rezygnacja z uczestnictwa nie zgłoszona na 3 dni robocze przed rozpoczęciem zajęć nie zwalnia od zapłaty. Rezygnacje prosimy zgłaszać na adres biuro@ksoin.pl oraz telefonicznie pod nr 32 206 46 00.

Najbliższy termin

16-20 września 2019 r.
Białka Tatrzańska, Hotel TOPORÓW

Pozostałe terminy

7-11 października 2019 r.
Rynia k. Warszawy, AMW REWITA

 

4-8 listopada 2019 r.
Zakopane, Ośrodek Wypoczynkowy START

 

2-6 grudnia 2019 r.
Bukowina Tatrzańska, Centrum Rekreacji i Biznesu GRAND Stasinda

Udostępnij: