Indywidualne konsultacje i szkolenia zamknięte dla firm i instytucji

Przeprowadzamy indywidualne konsultacje i zamknięte szkolenia skierowane dla firm i instytucji z zakresu:
  • funkcjonowania kancelarii tajnej i niejawnej,
  • ochrony danych osobowych,
  • opracowania dokumentacji SWB i PBE,
  • bezpieczeństwa przemysłowego i teleinformatycznego,
  • określania poziomu zagrożenia, szacowania i zarządzania ryzykiem w ochronie informacji niejawnych (OIN),
  • tajemnicy przedsiębiorstwa i ustawy o zamówieniach publicznych,
  • zagrożeń terrorystycznych,
  • audytu bezpieczeństwa, ochrony informacji i danych osobowych.

Szczegółowa tematyka, termin i czas szkoleń pozostaje do bezpośredniego uzgodnienia z zainteresowaną jednostką organizacyjną. Koszt wykonania usługi zależy m.in. od wybranego zakresu prac, liczby zatrudnionych pracowników, lokalizacji firm, urzędu, czasu trwania, ewentualnych kosztów dojazdu i zakwaterowania wykładowcy.

Zapytania dot. konsultacji prosimy kierować na biuro@ksoin.pl

Udostępnij: