III Zjazd Pracowników Pionów Ochrony Informacji Niejawnych

III Zjazd adresowany jest do kierowników jednostek organizacyjnych i wszystkich pracowników pionów ochrony informacji niejawnych, w tym: pełnomocników ochrony, kierowników i pracowników kancelarii tajnych, administratorów i inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz innych osób odpowiedzialnych w firmach i instytucjach za bezpieczeństwo informacji prawnie chronionych.

Na obrady zapraszamy również aktualnych i byłych oficerów oraz pracowników ABW i SKW funkcjonujących w obszarze bezpieczeństwa państwa i ochrony informacji niejawnych.

W programie obrad Zjazdu uwzględnimy tematykę związaną z aktualną sytuacją w kraju i zagrożeniem koronawirusem oraz bezpieczeństwem informacyjnym w dobie epidemii.

Ponadto omówimy zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa informacji biznesowych i danych osobowych, monitoringu wizyjnego i szpiegostwa gospodarczego. Zaprezentujemy także najnowocześniejsze osiągnięcia i przyszłościowe rozwiązania systemowe, organizacyjne i technologiczne służące poprawie bezpieczeństwa informacyjnego firm/instytucji.

 W terminie obrad zaplanowaliśmy nasze standardowe szkolenia i warsztaty. Stwarzamy Państwu możliwość uczestnictwa w prowadzonych równolegle wybranych zajęciach z ochrony informacji niejawnych, danych osobowych, bezpieczeństwa teleinformatycznego, archiwizacji dokumentacji, zagrożeń terrorystycznych, obronności państwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.

(-) Tadeusz Koczkowski

Prezes Zarządulogo NiepodlwgłaTematyka Zjazdu

 1. Rola wywiadu/kontrwywiadu w zapewnieniu bezpieczeństwa państwa.
 2. Jawne i niejawne zdobywanie informacji – wywiad gospodarczy. Inwigilacja a ochrona informacji.
 3. Zarządzanie jednostką organizacyjną i zapewnienie jej bezpieczeństwa w dobie pandemii.
 4. Bezpieczeństwo informacyjne w dobie epidemii koronawirusa.
 5. Osoby funkcyjne (KJO, POIN i IBTI) – ich ocena i doświadczenia.
 6. Aktualne zagrożenia pionów ochrony – cyberzagrożenia i inne.
 7. Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego – wnioski, uwagi i zalecenia.
 8. Szacowanie i zarządzanie ryzykiem zagrożeń w ochronie informacji.
 9. Bezpieczeństwo teleinformatyczne i procedury PBE i SWB.
 10. Regulacje systemu ochrony informacji niejawnych.
 11. Funkcjonowanie kancelarii tajnych i niejawnych w praktyce. Obieg dokumentów niejawnych.
 12. Doświadczenia z funkcjonowania RODO – uwarunkowania dla KJO i POIN.
 13. Bezpieczeństwo informacji w biznesie. Jak skutecznie zapewnić ochronę informacji prawnie chronionych?
 14. Cyberprzestępczość i wojna w cyberprzestrzeni – jej reperkusje dla bezpieczeństwa narodowego i gospodarczego. Budowanie świadomości bezpieczeństwa cybernetycznego.
 15. Nowe narzędzia, techniki i technologie zwiększające poziom bezpieczeństwa i ochrony informacji.
 16. Bezpieczeństwo komunikacji w biznesie. Ja za pomocą szyfrowania chronić informacje i dane organizacji.
 17. Debata ekspertów na temat aktualnych i najbliższych realnych zagrożeń dla bezpieczeństwa informacji z uwzględnieniem zagrożeń koronawirusem COVID-19.

Do udziału w Zjeździe zaprosiliśmy praktyków i ekspertów:

kmdr por. Marek Anzel – Ekspert ochrony informacji niejawnych i bezpieczeństwa IT

generał prof. Mieczysław Bieniek – b. Zastępca Dowódcy Strategicznego NATO, specjalista z zakresu wojsk powietrznodesantowych i sił specjalnych

Elżbieta Bińczyk – Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Krzysztof Bińkowski  NET COMPUTER, ISSA Polska. Ekspert informatyki śledczej

płk Tomasz Borkowski – b. Sekretarz Kolegium ds. Służb Specjalnych

dr Janusz Jabłoński – Adiunkt na Uniwersytecie Zielonogórskim, autor zgłoszeń patentowych i patentów z obszaru kryptologii

ppłk Aleksandra Karnicka – b. Radca prawny Biura Prawnego i Kadr ABW

podinsp. dr Agata Lasota-Jądrzak – b. Naczelnik Wydziału OIN Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu

mec. Andrzej Lewiński – Prawnik, b. Zastępca GIODO

płk rez. dr inż. Dobrosław Mąka – Specjalista w zakresie analizy zagrożeń bezpieczeństwa teleinformatycznego i zarządzania ryzykiem

płk Zbigniew Muszyński – Oficer cywilnych służb specjalnych, b. dyrektor Centrum Antyterrorystycznego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

płk Dariusz Siwek – b. Dyrektor Delegatury ABW w Opolu

Piotr Słupczyński – Pełnomocnik  Prezesa Zarządu ds. Ochrony Informacji Niejawnych Prochem S.A.

prof. dr hab. Sławomir Zalewski – Europejskie Stowarzyszenie Nauk o Bezpieczeństwie, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Termin: 13-15 grudnia 2021 r.

Miejsce: Centrum Rekreacji i Biznesu Grand Stasinda, ul. Karpęciny 5a, 34-530 Bukowina Tatrzańska

Formularz zgłoszenia uczestnictwa oraz informacje organizacyjne znajdują się pod linkiem

 1. Przebieg wydarzenia zostanie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 2. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku bądź wypowiedzi utrwalonych podczas wydarzenia, stosownie do art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz.1231, z późn. zm.) i na wykorzystanie ich w materiałach go promujących, w tym publikowanych w postaci zdjęć lub filmów na stronie internetowej wydarzenia, stronach www.swbn.pl, www.ksoin.pl , kanale youtube, mediach społecznościowych: facebook, twitter. Linkedin, a także w materiałach promocyjnych Organizatorów związanych z wydarzeniem, z poszanowaniem obowiązujących przepisów i bez dodatkowego wynagrodzenia Organizatorów.
 3. Zgoda na wykorzystanie wizerunku i wypowiedzi może zostać w każdym czasie odwołana, pod adresem: biuro@ksoin.pl; biuro@swbn.pl z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie obejmuje materiałów promocyjnych wyemitowanych przed dniem jej cofnięcia.
 4. W oparciu o art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 2245) zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:

– osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych;

– osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.