Audytowanie systemu ochrony danych osobowych pod kątem oceny zgodności przetwarzania danych osobowych u Administratora i wymogów RODO

 

2-DNIOWE SZKOLENIE STACJONARNE

DLA KOGO?

Szkolenie skierowane jest do administratorów danych osobowych (ADO) oraz Inspektorów Danych Osobowych (IOD), podmiotów prowadzących audyty a także pracowników pionów kontrolnych.

TEMATYKA

 1. Podstawowe definicje z zakresu ochrony danych osobowych - porównanie dzisiejszej ustawy (u.o.d.o.) i Rozporządzenia Ogólnego (RODO) – przypomnienie podstaw.
 2. Cele RODO. Motywy RODO – znaczenie, uzasadnienie dla RODO. Wejście do stosowania RODO – rewolucja czy ewolucja? Audytowanie w RODO.
 3. Ocena własnej dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych.
 4. Rodzaje posiadanej dokumentacji, zakres przetwarzania, a potrzeby własne Administratora – prawa i obowiązki.
 5. Ogólne zagadnienia i omówienie zasady podejścia na ryzyku.
 6. Podejście oparte na ryzyku, a potrzeby Administratora, stosowanie zasady „rozliczalności”.
 7. Pozycja prawna i zadania Administratora w zakresie kontroli zasad przetwarzania danych osobowych – przeprowadzenie audytów, rodzaje audytów, podstawa prawna przeprowadzania kontroli u procesora.
 8. Czynności IOD w zakresie przygotowania audytu zgodności przetwarzania.
 9. Zagadnienia audytowe – organizacyjno-prawne, IT, stosowane podstawy przetwarzania, reakcja na incydenty, respektowanie praw podmiotów danych – w ujęciu audytorskim.
 10. Wybór podmiotu audytowego, przesłanki i wymagania, umowa o audyt.
 11. Audyt systemów IT.
 12. Wdrożenie wniosków audytorskich oraz zagadnień wynikłych podczas audytu, ponowienie kontroli.


Szkolenie

Dane uczestnika

Zniżki

Cena: zł netto


Brak5 %10 %Indywidualna

5 % - członkowie KSOIN, uczestnicy szkoleń z 2017 i 2018 r., uczestnictwo 2 osób z jednej firmy w dowolnych szkoleniach organizowanych przez KSOIN.

10 % - uczestnictwo 3 i więcej osób z jednej firmy w dowolnych szkoleniach organizowanych przez KSOIN.

Oświadczam, że jestem zwolniony z podatku VAT, w związku z finansowaniem szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Dane do faktury
Firma / InstytucjaOsoba prywatna

Oświadczam, że zapoznałem/am się z

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail informacji handlowych, dotyczących organizowanych przez KSOIN szkoleń i innych wydarzeń w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą tradycyjną na wskazany adres pocztowy informacji handlowych, dotyczących organizowanych przez KSOIN szkoleń i innych wydarzeń.

Zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.

Jarosław Wyrwa - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (1996r.). Pracownik kilku kancelarii prawnych, samodzielny prawnik, praktyk w obsłudze podmiotów gospodarczych, od 2006 roku doradca prawny prowadzący własną Kancelarię Doradztwa Prawnego, współpracownik Kancelarii Porada - Małgorzata Karolczyk-Pundyk w Gliwicach. Prowadził cykliczne szkolenia w zakresie prawa pracy, uczestniczył w rozszerzeniu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i stworzeniu organizacji Zarządzających strefami w RP, opracowywał branżowy program oszczędności budżetowych w ramach działania Agencji Rezerw Materiałowych i SPO, zajmował się opracowaniem i wdrażaniem systemu monitorowania i nadzorowania windykacji należności w oparciu o systemy ISO 9002 i systemy audytów wewnętrznych.

Szkolenie trwa 2 dni w godzinach 8.00 - 15.00. Miejsce szkolenia: Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki 8-10 w Katowicach.

Koszt uczestnictwa wynosi od osoby 650 zł netto.

Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, certyfikat/zaświadczenie, catering (poczęstunek). Do ceny należy doliczyć podatek VAT 23%. Szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych są zwolnione z VAT. W przypadku korzystania ze zwolnienia prosimy o przesłanie stosownego oświadczenia wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa.

Preferencyjne zniżki: członkowie KSOIN – 5%, uczestnicy szkoleń z 2018 i 2019 r. – 5%, uczestnictwo 2 osób z jednej firmy w dowolnych szkoleniach – 5%, uczestnictwo 3 i więcej osób z jednej firmy w dowolnych szkoleniach – 10%. Zniżki nie sumują się.

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem wybranych zajęć podając datę i miejsce szkolenia. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać e-mailem na adres biuro@ksoin.pl, faksem na numer 32 206 46 01 lub pocztą na adres siedziby KSOIN. Istnieje możliwość zgłoszenia elektronicznego na stronie www.ksoin.pl. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje data zgłoszenia.

Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać na konto KSOIN: PEKAO SA I Oddział w Katowicach, nr rachunku 55 1240 1330 1111 0010 2402 9927 na 5 dni przed rozpoczęciem zajęć (nie dotyczy sfery budżetowej).

Zgłoszenie udziału jest zobowiązaniem do zapłaty. Rezygnacja z uczestnictwa nie zgłoszona na 3 dni robocze przed rozpoczęciem zajęć nie zwalnia od zapłaty. Rezygnacje prosimy zgłaszać na adres biuro@ksoin.pl oraz telefonicznie pod nr 32 206 46 00.

 

Najbliższe szkolenie

26-27 września 2019 r.
Katowice, Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki

Pozostałe terminy

24-25 października 2019 r.
Katowice

21-22 listopada 2019 r.
Katowice

16-17 grudnia 2019 r.
Katowice

Udostępnij: