Szkolenie obronne z warsztatami praktycznymi z procedur obronnych.

Bezpieczeństwo obiektów ważnych dla obronności i bezpieczeństwa państwa. Zadania obronne przedsiębiorców.