Szkolenie obronne

PODSTAWOWE CELE SZKOLENIA: Uzyskanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa narodowego. Kształtowanie u pracowników postaw patriotycznych i proobronnych wobec Państwa Polskiego. Nabycie … Czytaj dalej Szkolenie obronne