Zarządzanie Bezpieczeństwem Obiektów – Bukowina Tatrzańska

Termin: 15.10.2018 - 17.10.2018
Opis szkolenia
Formularz rejestracyjny
Wykładowcy
Informacje organizacyjne
Załączniki do pobrania

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestnika niezbędnej wiedzy do zarządzania i administrowania bezpieczeństwem obiektu.

Szkolenie obejmuje zapoznanie się m.in. z:

 • podstawy prawno-normatywne zarządzania bezpieczeństwem obiektów;
 • prowadzenie analizy ryzyka podstawą zabezpieczenia obiektu;
 • dobór zabezpieczeń organizacyjno-technicznych obiektu;
 • zasady administrowania i eksploatacji infrastruktury bezpieczeństwa obiektu;
 • nadzór nad zmianami w dokumentacji zabezpieczenia;
 • zarządzanie incydentami bezpieczeństwa;
 • wytyczne monitorowania i audytowanie bezpieczeństwa obiektu;
 • wytyczne doboru wykonawców zabezpieczenia obiektu;
 • zintegrowane systemy zarządzania bezpieczeństwem obiektów;
 • wymagana dokumentacja techniczna zabezpieczenia obiektów.

Podczas szkolenia odbędą się zajęcia praktyczne – ćwiczenia.

Udostępnij:

Szkolenie

Dane uczestnika

Zakwaterowanie / Zniżki
Pokój dwuosobowyPokój jednoosobowy

Cena: zł netto


Brak5 %10 %Indywidualna

5 % - członkowie KSOIN, uczestnicy szkoleń z 2017 i 2018 r., uczestnictwo 2 osób z jednej firmy w dowolnych szkoleniach organizowanych przez KSOIN.

10 % - uczestnictwo 3 i więcej osób z jednej firmy w dowolnych szkoleniach organizowanych przez KSOIN.

Oświadczam, że jestem zwolniony z podatku VAT, w związku z finansowaniem szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Dane do faktury
Firma / InstytucjaOsoba prywatna

Oświadczam, że zapoznałem/am się z

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail informacji handlowych, dotyczących organizowanych przez KSOIN szkoleń i innych wydarzeń w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą tradycyjną na wskazany adres pocztowy informacji handlowych, dotyczących organizowanych przez KSOIN szkoleń i innych wydarzeń.

Zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.

dr Andrzej Wójcik

Doktor nauk wojskowych w specjalności bezpieczeństwo państwa (Akademia Obrony Narodowej), ekspert i konsultant w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i zabezpieczenia technicznego, Wiceprezes i Sekretarz Generalny Stowarzyszenia „POLALARM”, Przewodniczący Komitetu Technicznego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego 306 ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności.

Certyfikowany audytor wiodący IEC/ISO, trener do spraw szkolenia audytorów wewnętrznych ISO 27001, ekspert Polskiej Izby Systemów Alarmowych w zakresie bezpieczeństwa,  rzeczoznawca w zakresie zabezpieczenia technicznego osób i mienia Stowarzyszenia POLALARM.

Wykładowca na studiach podyplomowych w Wyższej Warszawskiej Szkole Informatyki, na Wydziale Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, szkoleń w zakresie ochrony informacji, szacowania ryzyka, audytorów wewnętrznych bezpieczeństwa informacji, ochrony zasobów informacyjnych. Jest też autorem skryptów i publikacji branży zabezpieczeń.


płk dr Franciszek Krynojewski – Ekspert obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, autor wielu publikacji z tego zakresu. Wykładowca na Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Właściciel pierwszej w Polsce firmy zajmującej się opracowywaniem dokumentacji planistycznej z zakresu bezpieczeństwa (obrona cywilna, ochrona przeciwpożarowa, zarządzanie kryzysowe) dla samorządów lokalnych i terytorialnych oraz zakładów pracy. Współautor publikacji z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.

 

Przyjazd uczestników, rejestracja i zakwaterowanie: przyjazd w pierwszym dniu od godz. 12.00, o godz. 13.00 obiad, rozpoczęcie zajęć programowych o godz. 14.00, a zakończenie zajęć w dniu ostatnim ok. godz. 14.00.

Koszt uczestnictwa w szkoleniach i warsztatach 3 dniowych wynosi od osoby:

 • 1900 zł netto – zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym
 • 1800 zł netto – zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym

Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, certyfikat/zaświadczenie, wyżywienie i zakwaterowanie. Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT 23%. Szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych są zwolnione z VAT. W przypadku korzystania ze zwolnienia prosimy o przesłanie stosownego oświadczenia wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa.

Preferencyjne zniżki: członkowie KSOIN – 5%, uczestnicy szkoleń z 2017 i 2018 r. – 5%, uczestnictwo 2 osób z jednej firmy w dowolnych szkoleniach – 5%, uczestnictwo 3 i więcej osób z jednej firmy w dowolnych szkoleniach – 10%. Zniżki nie sumują się.

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem wybranych zajęć podając datę i miejsce szkolenia. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać e-mailem na adres biuro@ksoin.pl, faksem na numer 32 206 46 01 lub pocztą na adres siedziby KSOIN. Istnieje możliwość zgłoszenia elektronicznego na stronie www.ksoin.pl. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje data zgłoszenia.

Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać na konto KSOIN: PEKAO SA I Oddział w Katowicach, nr rachunku 55 1240 1330 1111 0010 2402 9927 na 5 dni przed rozpoczęciem zajęć (nie dotyczy sfery budżetowej).

Zgłoszenie udziału jest zobowiązaniem do zapłaty. Rezygnacja z uczestnictwa nie zgłoszona na 3 dni robocze przed rozpoczęciem zajęć nie zwalnia od zapłaty. Rezygnacje prosimy zgłaszać na adres biuro@ksoin.pl oraz telefonicznie pod nr 32 206 46 00.