V Konferencja SAFETY & SECURITY – Serock

Data/Czas
Date(s) - 29/03/2017 - 31/03/2017
13:00

Lokalizacja
GREEN PARK CONFERENCE CENTRE - Serock


 • Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że Konferencja została odwołana.

   

  Szanowni Państwo!

  W imieniu Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego (SWBN) i Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych (KSOIN) serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w V Konferencji SAFETY & SECURITY na temat „Nowoczesne technologie, systemy i rozwiązania organizacyjne, służące bezpieczeństwu informacji i danych osobowych”.

  Celem konferencji jest omówienie i zaprezentowanie najnowocześniejszych osiągnięć, innowacyjnych rozwiązań systemowych, organizacyjnych, technologicznych dot. bezpieczeństwa informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych. Konferencja posłuży wymianie doświadczeń w zakresie stanu bezpieczeństwa informacyjnego w jednostkach organizacyjnych oraz poznaniu skutecznych, inteligentnych urządzeń i innowacyjnych narzędzi, mogących zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa w firmie.

  Konferencja skierowana jest do właścicieli firm, kadry kierowniczej i zarządzającej przedsiębiorstw/instytucji, dyrektorów departamentów spraw obronnych i zarządzania kryzysowego, kierowników ochrony fizycznej i technicznej, pełnomocników ochrony informacji i ochrony infrastruktury krytycznej, administratorów bezpieczeństwa informacji, audytorów bezpieczeństwa, kontroli i audytu. Zapraszamy również producentów, projektantów, instalatorów i użytkowników systemów bezpieczeństwa oraz systemów alarmowych, a także osoby odpowiedzialne w firmach za ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa i wdrażanie SZBI (ISMS) zgodnego z normą ISO/IEC 27001.

  Jako wzbogacenie tematyczne konferencji planujemy pokaz sprzętu ułatwiającego/utrudniającego zdobywanie informacji i wykorzystywanych nowoczesnych technologii oraz inteligentnych urządzeń mogących zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa w firmie.

  Również w tym roku podczas uroczystej gali będziemy honorowali statuetką „Laur innowacyjności w ochronie informacji” firmy i instytucje, które wnoszą znaczący wkład dla bezpieczeństwa i innowacyjności informacji, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych rozwiązań systemowych, organizacyjnych i technologicznych.

  gen. (r) Paweł Pruszyński

  Wiceprezes Zarządu SWBN

  płk (r) Tadeusz Koczkowski

  Prezes Zarządów KSOIN i SWBN

 • Zaproszeni goście, eksperci i wykładowcy:

  Ewa Mańkiewicz-Cudny – Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

  Paweł Pudłowski– Przewodniczący Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii

  gen. Adam Rapacki – Kancelaria Bezpieczeństwa Rapacki i Wspólnicy

  dr hab. inż., prof. nadzw. Witold Wiśniowski – Dyrektor Instytutu Lotnictwa

  prof. dr. hab. Zbigniew Siemiątkowski – b. Minister Spraw Wewnętrznych

  prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski – Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

  prof. nadzw. dr hab. inż. Ryszard Pregiel – Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii

  Andrzej Lewiński – b. Z-ca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

  dr inż. Witold Pokora – Dyrektor Centrum Certyfikacji Jakości Wojskowej Akademii Technicznej

  dr inż. Adam Szatkowski – Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET

  płk dr hab. inż. Sławomir Augustyn – Szef Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych

  płk Piotr Suszyński – Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej

  insp. Dariusz Deptała – b. Radca Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

  Mirosław Krasnowski – Prezes Zarządu Polskiej Izby Systemów Alarmowych

  Piotr Niemczyk – Ekspert z zakresu bezpieczeństwa, b. wiceminister gospodarki

  Witold Strzelecki – Prezes Zarządu Stowarzyszenia „POLALARM”

  płk Artur Bogusz – Ekspert Stowarzyszenia „POLALARM”

   

 • Przyjazd uczestników, rejestracja i zakwaterowanie

  szkolenia 1 dniowe – rozpoczęcie od godz. 9.00, zakończenie o godz. 16.00

  szkolenia 3 i 5 dniowe – przyjazd w pierwszym dniu od godz. 12.00, o godz. 13.00 obiad, rozpoczęcie zajęć programowych o godz.14.00, a zakończenie zajęć w dniu ostatnim ok. godz. 14.00.

  Koszt uczestnictwa:

  w szkoleniach 1 dniowych – 580 zł netto od osoby

  w szkoleniach i warsztatach 3 dniowych wynosi od osoby:– 1900 zł netto – zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym lub – 1800 zł netto – zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym

  w szkoleniach 5 dniowych – kierowników kancelarii tajnych i niejawnych oraz szkoleniach archiwistów I stopnia wynosi od osoby: – 2500 zł netto – zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym lub – 2300 zł netto – zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym

  w szkoleniach Specjalisty Ochrony Informacji Niejawnych 5 dniowych/3 dniowych: – 2800 zł / 2200 zł netto – zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym lub – 2600 zł / 2000 netto – zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym

  w Konferencjach, Kongresie, Forum wynosi od osoby: – 2100 zł netto – zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym lub – 1900 zł netto – zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym

  Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, certyfikat/zaświadczenie, wyżywienie i zakwaterowanie. Wyjątek stanowi szkolenie jednodniowe, które jest bez noclegu. Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT 23%. Szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych są zwolnione z VAT. W przypadku korzystania ze zwolnienia prosimy o przesłanie stosownego oświadczenia wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa.

  Preferencyjne zniżki: członkowie KSOIN – 5%, uczestnicy szkoleń z 2016 i 2017 r. – 5%, uczestnictwo 2 osób z jednej firmy w dowolnych szkoleniach – 5%, uczestnictwo 3 i więcej osób z jednej firmy w dowolnych szkoleniach – 10%. Zniżki nie sumują się.

  Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem wybranych zajęć podając datę i miejsce szkolenia. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać e-mailem na adres biuro@ksoin.pl, faksem na numer 32 206 46 01 lub pocztą na adres siedziby KSOIN. Istnieje możliwość zgłoszenia elektronicznego na stronie www.ksoin.pl. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje data zgłoszenia.

  Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać na konto KSOIN: PEKAO SA I Oddział w Katowicach, nr rachunku 55 1240 1330 1111 0010 2402 9927 na 5 dni przed rozpoczęciem zajęć (nie dotyczy sfery budżetowej).

  Zgłoszenie udziału jest zobowiązaniem do zapłaty. Rezygnacja z uczestnictwa nie zgłoszona na 3 dni robocze przed rozpoczęciem zajęć nie zwalnia od zapłaty. Rezygnacje prosimy zgłaszać na adres biuro@ksoin.pl oraz telefonicznie pod nr 32 206 46 00.

 •  

   

   


   

   

 • Imię i nazwisko uczestnika (wymagane):

  Nazwa Szkolenia (Proszę wpisać nazwę szkolenia):

  Data Szkolenia (Proszę wpisać datę szkolenia):

  Telefon kontaktowy (wymagane):

  Adres email (wymagane):

  Firma:

  Dane do faktury (adres, NIP lub adres zamieszkania uczestnika prywatnego):

  Stanowisko:

  Pokój:

  Zniżki:

  Oświadczam, że szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych są zwolnione z VAT.

  Dodatkowe uwagi:

  Dodatkowi uczestnicy: (Proszę oddzielać osoby przecinkami)

  Imię i Nazwisko: Numer telefonu: Adres E-mail: Pokój 1-osobowy: Pokój 2-osobowy:


 • Karta zgłoszenia

Udostępnij: