Szkolenie z zakresu Norm Obronnych dla instalatorów i projektantów oraz administratorów systemów bezpieczeństwa – Zakopane

Data/Czas
Date(s) - 20/11/2017 - 22/11/2017
13:00

Lokalizacja
OKW HYRNY - Zakopane


 • W związku z rosnącym zainteresowaniem stosowaniem praktycznym
  w pracy instalatorów i projektantów elektronicznych systemów zabezpieczeń obowiązujących Norm Obronnych, organizowane jest szkolenie w zakresie posługiwania się Normą Obronną, Obiekty Wojskowe, Systemy Alarmowe, NO-04-A004 arkusze od 1 do 9.

  Szkolenie kierowane jest również do administratorów systemów bezpieczeństwa w jednostkach wojskowych, którzy na co dzień korzystają w swojej praktyce z zapisów odpowiednich Norm Obronnych. Dla tej grupy zawodowej szkolenie ma być warsztatem praktycznym w zakresie ugruntowania i poszerzenia wiedzy z zakresu stosowania zapisów odpowiednich arkuszy Norm Obronnych.

  Szkolenie będzie miało na celu zapoznanie z uwarunkowaniami prawnymi, organizacyjnymi, technicznymi i praktycznymi wynikającymi z  zapisów poszczególnych arkuszy Normy Obronnej. Celem szkolenia jest jak najlepsze przygotowanie osób zainteresowanych do posługiwania się zapisami Normy Obronnej w praktyce projektowej czy instalatorskiej.

  W ramach zbierania określonych doświadczeń prowadzone są bardzo intensywne prace mające na celu przygotowanie „Poradnika stosowania praktycznego Norm Obronnych, Obiekty wojskowe, Systemy alarmowe serii NO-04-A004 arkusze od 1 do 9”. Publikacja ta ma być pomocna instalatorom i projektantom w praktycznym poruszaniu się w obszarze Norm Obronnych.

 • płk mgr inż. Artur Bogusz – Wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Zabezpieczeń Technicznych i Zarządzania Bezpieczeństwem Polalarm. Absolwent Wydziału Elektroniki na Wojskowej Akademii Technicznej, rzeczoznawca elektronicznych systemów zabezpieczeń,  specjalista z zakresu ochrony informacji niejawnych.

 • Przyjazd uczestników, rejestracja i zakwaterowaniePrzyjazd w pierwszym dniu od godz. 12.00, o godz. 13.00 obiad, rozpoczęcie zajęć programowych o godz.14.00, a zakończenie zajęć w dniu ostatnim ok. godz. 14.00.

  Koszt uczestnictwa w szkoleniach 3 dniowych wynosi od osoby:

  – 1900 zł netto – zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym

  – 1800 zł netto – zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym

  Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, certyfikat/zaświadczenie, wyżywienie i zakwaterowanie. Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT 23%. Szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych są zwolnione z VAT. W przypadku korzystania ze zwolnienia prosimy o przesłanie stosownego oświadczenia wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa.

  Preferencyjne zniżki: członkowie KSOIN – 5%, uczestnicy szkoleń z 2016 i 2017 r. – 5%, uczestnictwo 2 osób z jednej firmy w dowolnych szkoleniach – 5%, uczestnictwo 3 i więcej osób z jednej firmy w dowolnych szkoleniach – 10%. Zniżki nie sumują się.

  Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem wybranych zajęć podając datę i miejsce szkolenia. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać e-mailem na adres biuro@ksoin.pl, faksem na numer 32 206 46 01 lub pocztą na adres siedziby KSOIN. Istnieje możliwość zgłoszenia elektronicznego na stronie www.ksoin.pl. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje data zgłoszenia.

  Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać na konto KSOIN: PEKAO SA I Oddział w Katowicach, nr rachunku 55 1240 1330 1111 0010 2402 9927 na 5 dni przed rozpoczęciem zajęć (nie dotyczy sfery budżetowej).

  Zgłoszenie udziału jest zobowiązaniem do zapłaty. Rezygnacja z uczestnictwa nie zgłoszona na 3 dni robocze przed rozpoczęciem zajęć nie zwalnia od zapłaty. Rezygnacje prosimy zgłaszać na adres biuro@ksoin.pl oraz telefonicznie pod nr 32 206 46 00.

 • Imię i nazwisko uczestnika (wymagane):

  Nazwa Szkolenia (Proszę wpisać nazwę szkolenia):

  Data Szkolenia (Proszę wpisać datę szkolenia):

  Telefon kontaktowy (wymagane):

  Adres email (wymagane):

  Firma:

  Dane do faktury (adres, NIP lub adres zamieszkania uczestnika prywatnego):

  Stanowisko:

  Pokój:

  Zniżki:

  Oświadczam, że szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych są zwolnione z VAT.

  Dodatkowe uwagi:

  Dodatkowi uczestnicy: (Proszę oddzielać osoby przecinkami)

  Imię i Nazwisko: Numer telefonu: Adres E-mail: Pokój 1-osobowy: Pokój 2-osobowy:


 • KARTA ZGŁOSZENIA

  ZWOLNIENIE z VAT

Udostępnij: