Szkolenia na zamówienie prowadzone zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych

Termin: 01.01.2018 - 31.12.2019
Miejsce: Polska

Szkolenia na zamówienie indywidualne prowadzone zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych dla:

  • osób posiadających poświadczenie bezpieczeństwa, które organizuje pełnomocnik ochrony,
  • osób ubiegających się o dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”.

Termin, miejsce i koszt szkolenia ustalany jest bezpośrednio z zainteresowaną jednostką organizacyjną.