Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – audytor wewnętrzny ISO 27001. Wdrażanie systemu ISO/IEC 27001 w jednostce organizacyjnej – Zakopane

Data/Czas
Date(s) - 20/11/2017 - 22/11/2017
13:00

Lokalizacja
OKW HYRNY - Zakopane


 • Szkolenie ma na celu przygotowanie jednostki organizacyjnej do wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w oparciu o wytyczne normy ISO/IEC 27001.

  Uczestnik szkolenia uzyska informacje dotyczące zasad wdrażania i przygotowania w organizacji podstawowych dokumentów System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI), w tym w min.:

  • Polityki Bezpieczeństwa Informacji, w tym struktura i zawartość dokumentu;
  • Przeprowadzenia procesu szacowania ryzyka i planu postępowania z ryzykiem w oparciu o przykładową metodykę wykorzystującą normy zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacji ISO 3100 oraz ISO/IEC 27005;
  • Opracowywanie dokumentu Deklaracji Stosowania opisującego cele i sposoby zabezpieczenia informacji;
  • Zarządzanie incydentami bezpieczeństwa informacji;
  • Metody prowadzenia i planowania audytów wewnętrznych oraz raportów z audytów;
  • Przygotowania i szkolenia audytora wewnętrznego;
  • Zasad pomiarów efektywności działania SZBI;
  • Raporty z przeglądów SZBI;
  • Budowanie świadomości w zakresie bezpieczeństwa informacji w jednostce organizacyjnej

  i inne niezbędne dokumenty oraz działania organizacyjne, których celem jest skuteczne wdrożenie SZBI w JO.

  Uczestnik szkolenia pozna także strukturę oraz zawartość normy ISO/IEC 27001, a także zasady jej interpretowania.

  Podczas szkolenia odbędą się zajęcia praktyczne – ćwiczenia.

 • dr Andrzej Wójcik

  Doktor nauk wojskowych w specjalności bezpieczeństwo państwa (Akademia Obrony Narodowej), ekspert i konsultant w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i zabezpieczenia technicznego, Wiceprezes i Sekretarz Generalny Stowarzyszenia „POLALARM”, Przewodniczący Komitetu Technicznego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego 306 ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności.

  Certyfikowany audytor wiodący IEC/ISO, trener do spraw szkolenia audytorów wewnętrznych ISO 27001, ekspert Polskiej Izby Systemów Alarmowych w zakresie bezpieczeństwa,  rzeczoznawca w zakresie zabezpieczenia technicznego osób i mienia Stowarzyszenia POLALARM.

  Wykładowca na studiach podyplomowych w Wyższej Warszawskiej Szkole Informatyki, na Wydziale Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, szkoleń w zakresie ochrony informacji, szacowania ryzyka, audytorów wewnętrznych bezpieczeństwa informacji, ochrony zasobów informacyjnych. Jest też autorem skryptów i publikacji branży zabezpieczeń.

 • Przyjazd uczestników, rejestracja i zakwaterowanie w pierwszym dniu szkolenia od godz. 12.00. Od godz. 13.00-14.00 obiad, rozpoczęcie zajęć programowych o godz. 14.00, a zakończenie zajęć w dniu ostatnim ok. godz. 14.00.

  Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi od osoby:

  – 1900 zł netto – zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym

  – 1800 zł netto – zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym

  Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, certyfikat/zaświadczenie, wyżywienie i zakwaterowanie.

  Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT 23%. Szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych są zwolnione z VAT. W przypadku korzystania ze zwolnienia prosimy o przesłanie stosownego oświadczenia wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa.

  Preferencyjne zniżki:

  członkowie KSOIN – 5%, uczestnicy szkoleń z 2016 i 2017 r. – 5%, uczestnictwo 2 osób z jednej firmy w dowolnych szkoleniach – 5%, uczestnictwo 3 i więcej osób z jednej firmy w dowolnych szkoleniach – 10%. Zniżki nie sumują się.

  Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem wybranych zajęć podając datę i miejsce szkolenia.

  Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać e-mailem na adres biuro@ksoin.pl, faksem na numer 32 206 46 01 lub pocztą na adres siedziby KSOIN. Istnieje możliwość zgłoszenia elektronicznego na stronie www.ksoin.pl. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje data zgłoszenia.

  Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać na konto KSOIN: PEKAO SA I Oddział w Katowicach, nr rachunku 55 1240 1330 1111 0010 2402 9927 na 5 dni przed rozpoczęciem zajęć (nie dotyczy sfery budżetowej).

  Zgłoszenie udziału jest zobowiązaniem do zapłaty. Rezygnacja z uczestnictwa nie zgłoszona na 3 dni robocze przed rozpoczęciem zajęć nie zwalnia od zapłaty. Rezygnacje prosimy zgłaszać na adres biuro@ksoin.pl oraz telefonicznie pod nr 32 206 46 00.

 • Imię i nazwisko uczestnika (wymagane):

  Nazwa Szkolenia (Proszę wpisać nazwę szkolenia):

  Data Szkolenia (Proszę wpisać datę szkolenia):

  Telefon kontaktowy (wymagane):

  Adres email (wymagane):

  Firma:

  Dane do faktury (adres, NIP lub adres zamieszkania uczestnika prywatnego):

  Stanowisko:

  Pokój:

  Zniżki:

  Oświadczam, że szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych są zwolnione z VAT.

  Dodatkowe uwagi:

  Dodatkowi uczestnicy: (Proszę oddzielać osoby przecinkami)

  Imię i Nazwisko: Numer telefonu: Adres E-mail: Pokój 1-osobowy: Pokój 2-osobowy:


 • KARTA ZGŁOSZENIA

  ZWOLNIENIE z VAT

Udostępnij: