Przygotowanie, opracowanie i wdrożenie procedur tajemnicy przedsiębiorstwa

Termin: 01.12.2018 - 31.12.2019
Miejsce: Polska
Bezpieczeństwo informacji nie jest tylko normą i koniecznością, ale obowiązkiem dla firm i organizacji w Polsce. Wymogi prawa nakładają na Zarządy organizacji obowiązek podjęcia szeregu działań o charakterze organizacyjnym i technicznym w zakresie ochrony przetwarzanych informacji. Najważniejsze dla organizacji są informacje stanowiące jej tajemnice, i to Zarząd musi sam wskazać i podjąć działanie w celu ich ochrony.
 
Tajemnice przedsiębiorstwa stanowią informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Proponujemy Państwu przygotowanie, opracowanie i wdrożenie procedur tajemnicy przedsiębiorstwa. Opracowanie takiej dokumentacji pozwoli na określenie jakie informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, jak przedsiębiorca może zabezpieczyć się przed ich ujawnieniem, jak zabezpieczyć się przed wykorzystaniem tajemnicy przedsiębiorstwa przez konkurentów, jakie kroki można podjąć wobec pracowników w celu zapewnienia ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, jakie sankcje grożą za ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa, jakie środki prawne przedsiębiorca może podjąć w przypadku naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa.

Usługa jest realizowana na zamówienie indywidualne. Termin i czas pozostaje do bezpośredniego uzgodnienia z zainteresowaną jednostką organizacyjną. Zapytania dot. szkolenia prosimy kierować na biuro@ksoin.pl