Forum Kierowników Jednostek Organizacyjnych oraz Pełnomocników ds. Ochrony Informacji Niejawnych – Bukowina Tatrzańska

Termin: 12.12.2018 - 14.12.2018
Tematyka Forum
Formularz rejestracyjny
Wykładowcy
Informacje organizacyjne
Załączniki do pobrania

Tematyka Forum

 1. Zagrożenia bezpieczeństwa państwa ze strony obcych służb specjalnych.
 2. Rola wywiadu/kontrwywiadu na rzecz zapewniania bezpieczeństwa państwa.
 3. Kierownik Jednostki Organizacyjnej – lider ochrony informacji niejawnych.
 4. Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego jako instrument państwa do monitorowania właściwego poziomu ochrony informacji niejawnych.
 5. Bezpieczeństwo teleinformatyczne i procedury PBE i SWB skutecznym narzędziem do zabezpieczenia przecieków/utraty informacji niejawnych.
 6. Standardy i sprawdzone praktyki realizacji zadań przez piony ochrony informacji niejawnych w firmach i instytucjach.
 7. Postępowania bezpieczeństwa osobowego i przemysłowego przez pryzmat odwołań, skarg i zażaleń osób fizycznych i prawnych.
 8. RODO – uwarunkowania i nowa jakość dla KJO i POIN.
 9. Monitorowanie bezpieczeństwa informacyjnego w przedsiębiorstwie i instytucji w momencie powstania sytuacji zagrożeń i kryzysu
 10. Jawne i niejawne zdobywanie informacji. Działalność wywiadu gospodarczego.
 11. Praktyczne wskazówki dla podmiotów ubiegających się o ŚBP.
 12. Planowanie ochrony informacji niejawnych, w tym również na wypadek wprowadzenia stanu nadzwyczajnego.
 13. Ochrona informacji niejawnych – rozwiązywanie problemów praktycznych.
 14. Funkcjonowanie kancelarii tajnych i niejawnych w praktyce.
 15. Doświadczenia z okresowych przeglądów materiałów niejawnych.
 16. Szacowanie i zarządzanie ryzykiem zagrożeń w ochronie informacji.
 17. Bezpieczeństwo informacji w biznesie. Jak skutecznie zapewnić ochronę informacji niejawnych i innych informacji prawnie chronionych?
 18. Jawna i niejawna inwigilacja w społeczeństwie obywatelskim – fakty i mity.
 19. Cyberprzestępczość i wojna w cyberprzestrzeni a ochrona informacji.
 20. Techniki i technologie zwiększające poziom bezpieczeństwa i ochrony informacji.
 21. Debata ekspertów na temat aktualnych i najbliższych realnych zagrożeń dla bezpieczeństwa informacji niejawnych i innych prawnie chronionych.
 22. Sesja tematyczna z udziałem uczestników Forum na temat praktycznych aspektów funkcjonowania pionów ochrony informacji niejawnych, w tym kancelarii tajnych i niejawnych.
Udostępnij:

Szkolenie

Dane uczestnika

Zakwaterowanie / Zniżki
Pokój dwuosobowyPokój jednoosobowy

Cena: zł netto


Brak5 %10 %Indywidualna

5 % - członkowie KSOIN, uczestnicy szkoleń z 2017 i 2018 r., uczestnictwo 2 osób z jednej firmy w dowolnych szkoleniach organizowanych przez KSOIN.

10 % - uczestnictwo 3 i więcej osób z jednej firmy w dowolnych szkoleniach organizowanych przez KSOIN.

Oświadczam, że jestem zwolniony z podatku VAT, w związku z finansowaniem szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Dane do faktury
Firma / InstytucjaOsoba prywatna

Oświadczam, że zapoznałem/am się z

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail informacji handlowych, dotyczących organizowanych przez KSOIN szkoleń i innych wydarzeń w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą tradycyjną na wskazany adres pocztowy informacji handlowych, dotyczących organizowanych przez KSOIN szkoleń i innych wydarzeń.

Zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.

Do udziału w Forum zaprosiliśmy praktyków i ekspertów:
 • kmdr por. Marek Anzel – Ekspert ochrony informacji niejawnych i bezpieczeństwa IT
 • płk Brunon Czabok – Ekspert ochrony informacji niejawnych, POIN w ORANGE Polska S.A.
 • insp. Dariusz Deptała – b. Radca Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • płk Mirosław Dłużniewski – b. Dyrektor Departamentu OIN ABW
 • kpt. Beata Jachymska – b. Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Przemysłowego DOIN ABW
 • Maciej Jędrzejewski – Ekspert bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • ppłk Aleksandra Karnicka – Radca prawny Biura Prawnego i Kadr ABW
 • podinsp. dr Agata Lasota-Jądrzak – Naczelnik Wydziału OIN Komendy Miejskiej Policji
 • Andrzej Lewiński – b. Zca GIODO, Prezes Fundacji im. J. Wybickiego
 • Wiesław Linowski – Ekspert ochrony informacji niejawnych
 • mjr Leszek Pietraszek – b. Dyrektor Delegatury ABW w Katowicach
 • gen. brygady Paweł Pruszyński – b. Z-ca Szefa ABW
 • gen. broni Waldemar Skrzypczak - b. Wiceminister Obrony Narodowej, Dowódca Wojsk Lądowych - GOŚĆ SPECJALNY
 • płk Kazimierz Ślusarczyk – b. Dyrektor Delegatury ABW w Katowicach
 • kmdr Bogdan Wójtowicz – Ekspert ds. proobronnych Polski i NATO
 1. Przyjazd, rejestracja i zakwaterowanie 12.12.2018 r. do godz. 13.00 (obiad 13.00-14.00), rozpoczęcie Forum o godz. 14.00, zakończenie 14.12.2018 r. ok. godz. 14.00.
 2. Koszt uczestnictwa w Forum wynosi od osoby:
  • 2100 zł netto +23% VAT - zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym
  • 1900 zł netto +23% VAT - zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym

  Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, certyfikat, wyżywienie i zakwaterowanie. Szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. W przypadku korzystania ze zwolnienia prosimy o przesłanie wraz ze zgłoszeniem stosownego oświadczenia.

 3. Preferencyjne zniżki:
  • członkowie KSOIN - 5%,
  • uczestnicy szkoleń z 2017 i 2018 r. - 5%,
  • uczestnictwo 2 osób z jednej firmy - 5%,
  • uczestnictwo 3 i więcej osób z jednej firmy - 10%.

  Zniżki nie sumują się.

 4. Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać faksem, mailem lub przy pomocy formularza zgłoszeniowego na stronie www.ksoin.pl.
 5. Ilość miejsc w ośrodku jest ograniczona, decyduje kolejność wpłynięcia zgłoszeń uczestnictwa.
 6. Należność za udział w Forum prosimy wpłacać na konto: PEKAO SA I Oddział w Katowicach, nr rachunku: 55 1240 1330 1111 0010 2402 9927 na podstawie wystawionej faktury VAT lub faktury proforma przed rozpoczęciem Forum - nie dotyczy sfery budżetowej.
 7. Zgłoszenie udziału jest zobowiązaniem do zapłaty. Rezygnację należy zgłaszać wyłącznie na adres biuro@ksoin.pl lub faxem 32 206 46 01. Rezygnacja z uczestnictwa nie zgłoszona na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem Forum nie zwalnia od zapłaty.
 8. Adres ośrodka: Centrum Rekreacji I Biznesu Grand Stasinda, Karpęciny 5a, 34-530 Bukowina Tatrzańska