Opracowanie dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego – SWB i PBE

Termin: 01.01.2018 - 31.01.2019
Miejsce: Polska

Dokumentacja zostanie opracowana po przeprowadzeniu analizy ryzyka, z uwzględnieniem warunków charakterystycznych dla jednostki organizacyjnej, w której mają być przetwarzane informacje niejawne. SWB w sposób kompletny i wyczerpujący opisują budowę, zasady działania i eksploatacji oraz charakterystykę systemu lub sieci teleinformatycznej.

 
PBE zawierają procedury bezpiecznej eksploatacji, które obejmują sposób i tryb postępowania w sprawach związanych z bezpieczeństwem informacji oraz określają zakres odpowiedzialności użytkowników systemu lub sieci teleinformatycznej i pracowników mających do nich dostęp. Dokument ten zawiera wykazy czynności, które realizować będą użytkownicy systemu/sieci TI wraz z dokładnym podaniem sposobu ich wykonania.

Termin i czas pozostaje do bezpośredniego uzgodnienia z zainteresowaną jednostką organizacyjną. Zapytania proszę kierować na biuro@ksoin.pl