NOWOŚĆ – Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego – Jak go uzyskać? – Warszawa

Data/Czas
Date(s) - 08/06/2017
09:00 - 16:00

Lokalizacja
Warszawa - Sala wykładowa KSOIN


 • Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego szansą na rozwój firmy. Jak go uzyskać?

  Omawia i wyjaśnia kpt. Beata Jachymska b. Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Przemysłowego Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

  I CZĘŚĆ – ZAJĘCIA TEORETYCZNE- WYKŁADY 3h

  1. ŚBP jako furtka do przetargów organizowanych przez służby mundurowe, wojsko, administrację rządową oraz organizacje międzynarodowe.
  2. Jak spełnić wymogi ustawowe?
  3. Teoria a praktyka w tym wymagania określana w dokumentacji przetargowej – SIWZ
  4. Ścieżka uzyskania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego.
  5. „Co wybrać, aby nie stracić”? Rodzaj i klauzula świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego.
  6. Wniosek, kwestionariusz bezpieczeństwa przemysłowego, ankieta bezpieczeństwa osobowego i dodatkowe dokumenty.
  7. Osoby kluczowe w ochronie informacji w przedsiębiorstwie w tym wyznaczenie kierownika jednostki organizacyjnej w myśl ustawy o ochronie informacji niejawnych.
  8. Koszty uzyskania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego.
  9. Utworzenie Kancelarii Tajnej, Punktu Obsługi Informacji Niejawnych we własnych obiektach, czy skorzystanie z możliwości użyczenia systemu od podmiotu podsiadającego akredytowany system na mocy porozumienia pomiędzy KJO obydwu podmiotów.
  10. Współpraca z ABW/SKW podczas trwania procedury uzyskania ŚBP.
  11. Przesłanki do odmowy wydania ŚBP.
  12. Tryb odwoławczy.
  13. Zadania KJO oraz Pełnomocnika Ochrony w trakcie ważności ŚBP.
  14. Co z przetargami, które wymagają dopuszczenia podmiotu do informacji „ZASTRZEŻONE”. Czy istnieje wymóg posiadania ŚBP w takim przypadku?
  1. Upoważnienie do dostępu do informacji „ZASTRZEŻONE”.

  II CZĘŚĆ – ZAJĘCIA PRAKTYCZNE – ĆWICZENIA 2h

  Czynny udział uczestników szkolenia 

  1. Jak prawidłowo sformułować wniosek o wydanie ŚBP.
  2. Zasady wypełniania kwestionariusza bezpieczeństwa przemysłowego
  3. Zasady wypełniania ankiety bezpieczeństwa osobowego

  III CZĘŚĆ – ĆWICZENIA 1h

  Konsultacje

 •  

  Beata Jachymska – b. Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Przemysłowego Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Doradca ds. BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO, OCHRONY INFORMACJI, OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.

 • Przyjazd uczestników, rejestracja i zakwaterowanie

  szkolenia 1 dniowe – rozpoczęcie od godz. 9.00, zakończenie o godz. 16.00

  szkolenia 3 i 5 dniowe – przyjazd w pierwszym dniu od godz. 12.00, o godz. 13.00 obiad, rozpoczęcie zajęć programowych o godz.14.00, a zakończenie zajęć w dniu ostatnim ok. godz. 14.00.

  Koszt uczestnictwa:

  w szkoleniach 1 dniowych – 580 zł netto od osoby

  w szkoleniach i warsztatach 3 dniowych wynosi od osoby:– 1900 zł netto – zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym lub – 1800 zł netto – zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym

  w szkoleniach 5 dniowych – kierowników kancelarii tajnych i niejawnych oraz szkoleniach archiwistów I stopnia wynosi od osoby: – 2500 zł netto – zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym lub – 2300 zł netto – zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym

  w szkoleniach Specjalisty Ochrony Informacji Niejawnych 5 dniowych/3 dniowych: – 2800 zł / 2200 zł netto – zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym lub – 2600 zł / 2000 netto – zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym

  w Konferencjach, Kongresie, Forum wynosi od osoby: – 2100 zł netto – zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym lub – 1900 zł netto – zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym

  Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, certyfikat/zaświadczenie, wyżywienie i zakwaterowanie. Wyjątek stanowi szkolenie jednodniowe, które jest bez noclegu. Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT 23%. Szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych są zwolnione z VAT. W przypadku korzystania ze zwolnienia prosimy o przesłanie stosownego oświadczenia wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa.

  Preferencyjne zniżki: członkowie KSOIN – 5%, uczestnicy szkoleń z 2016 i 2017 r. – 5%, uczestnictwo 2 osób z jednej firmy w dowolnych szkoleniach – 5%, uczestnictwo 3 i więcej osób z jednej firmy w dowolnych szkoleniach – 10%. Zniżki nie sumują się.

  Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem wybranych zajęć podając datę i miejsce szkolenia. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać e-mailem na adres biuro@ksoin.pl, faksem na numer 32 206 46 01 lub pocztą na adres siedziby KSOIN. Istnieje możliwość zgłoszenia elektronicznego na stronie www.ksoin.pl. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje data zgłoszenia.

  Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać na konto KSOIN: PEKAO SA I Oddział w Katowicach, nr rachunku 55 1240 1330 1111 0010 2402 9927 na 5 dni przed rozpoczęciem zajęć (nie dotyczy sfery budżetowej).

  Zgłoszenie udziału jest zobowiązaniem do zapłaty. Rezygnacja z uczestnictwa nie zgłoszona na 3 dni robocze przed rozpoczęciem zajęć nie zwalnia od zapłaty. Rezygnacje prosimy zgłaszać na adres biuro@ksoin.pl oraz telefonicznie pod nr 32 206 46 00.

 • Imię i nazwisko uczestnika (wymagane):

  Nazwa Szkolenia (Proszę wpisać nazwę szkolenia):

  Data Szkolenia (Proszę wpisać datę szkolenia):

  Telefon kontaktowy (wymagane):

  Adres email (wymagane):

  Firma:

  Dane do faktury (adres, NIP lub adres zamieszkania uczestnika prywatnego):

  Stanowisko:

  Pokój:

  Zniżki:

  Oświadczam, że szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych są zwolnione z VAT.

  Dodatkowe uwagi:

  Dodatkowi uczestnicy: (Proszę oddzielać osoby przecinkami)

  Imię i Nazwisko: Numer telefonu: Adres E-mail: Pokój 1-osobowy: Pokój 2-osobowy:


 • Karta zgłoszenia