Niezbędnik bezpieczeństwa teleinformatycznego. Dokumentacja bezpieczeństwa TI SWB i PBE – Warszawa

Data/Czas
Date(s) - 28/02/2017
09:00 - 16:00

Lokalizacja
Warszawa - Sala wykładowa KSOIN


 • Uruchomienie systemu TI przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych.

  Dokumentacja bezpieczeństwa teleinformatycznego – SWB i PBE

   Algorytm uruchomienia systemu TI:

  • Etap projektowania;
  • Etap planowania,
  • Etap wdrażania,
  1. Przygotowanie pomieszczenia lub obszaru, w którym planowane jest uruchomienie systemu TI, pod względem doboru środków bezpieczeństwa fizycznego:
  • Analiza poziomu zagrożeń;
  • Dobór środków ochrony fizycznej zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych (Dz.U.2012.683);
  1. Wybór sprzętu i zabezpieczeń systemu TI:
  • Ochrona elektromagnetyczna – wyznaczenie SSOE;
  • Dobór sprzętu;
  • Dobór oprogramowania
  1. Dokumentacja bezpieczeństwa teleinformatycznego:
  • Szacowanie Ryzyka ;
  • Szczególne Wymagania Bezpieczeństwa;
  • Procedury Bezpiecznej Eksploatacji;
  1. Akredytacja systemu TI:
  • Akredytacja systemu TI przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”;
  • Akredytacja systemu TI przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne” i wyżej;
 •  

  marek-anzel-235x300Marek Anzel – Specjalista do spraw ochrony informacji niejawnych i systemów teleinformatycznych. Wykładowca i konsultant cyklicznych szkoleń pracowników pionów ochrony informacji niejawnych, w tym organizowanych przez Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych. Wykładowca przedmiotów z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz działalności kancelarii tajnych na studiach podyplomowych w Akademii Marynarki Wojenneji na Uniwersytecie Śląskim. Autor „Vademecum kancelarii tajnej”, „Poradnika dla personelu kancelarii tajnej”, „Szacowanie Ryzyka oraz zarządzanie Ryzykiem w świetle nowej ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych”, a także wielu artykułów w prasie branżowej.

 • Przyjazd uczestników, rejestracja i zakwaterowanie

  szkolenia 1 dniowe – rozpoczęcie od godz. 9.00, zakończenie o godz. 16.00

  szkolenia 3 i 5 dniowe – przyjazd w pierwszym dniu od godz. 12.00, o godz. 13.00 obiad, rozpoczęcie zajęć programowych o godz.14.00, a zakończenie zajęć w dniu ostatnim ok. godz. 14.00.

  Koszt uczestnictwa:

  w szkoleniach 1 dniowych – 580 zł netto od osoby

  w szkoleniach i warsztatach 3 dniowych wynosi od osoby:– 1900 zł netto – zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym lub – 1800 zł netto – zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym

  w szkoleniach 5 dniowych – kierowników kancelarii tajnych i niejawnych oraz szkoleniach archiwistów I stopnia wynosi od osoby: – 2500 zł netto – zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym lub – 2300 zł netto – zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym

  w szkoleniach Specjalisty Ochrony Informacji Niejawnych 5 dniowych/3 dniowych: – 2800 zł / 2200 zł netto – zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym lub – 2600 zł / 2000 netto – zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym

  w Konferencjach, Kongresie, Forum wynosi od osoby: – 2100 zł netto – zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym lub – 1900 zł netto – zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym

  Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, certyfikat/zaświadczenie, wyżywienie i zakwaterowanie. Wyjątek stanowi szkolenie jednodniowe, które jest bez noclegu. Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT 23%. Szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych są zwolnione z VAT. W przypadku korzystania ze zwolnienia prosimy o przesłanie stosownego oświadczenia wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa.

  Preferencyjne zniżki: członkowie KSOIN – 5%, uczestnicy szkoleń z 2016 i 2017 r. – 5%, uczestnictwo 2 osób z jednej firmy w dowolnych szkoleniach – 5%, uczestnictwo 3 i więcej osób z jednej firmy w dowolnych szkoleniach – 10%. Zniżki nie sumują się.

  Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem wybranych zajęć podając datę i miejsce szkolenia. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać e-mailem na adres biuro@ksoin.pl, faksem na numer 32 206 46 01 lub pocztą na adres siedziby KSOIN. Istnieje możliwość zgłoszenia elektronicznego na stronie www.ksoin.pl. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje data zgłoszenia.

  Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać na konto KSOIN: PEKAO SA I Oddział w Katowicach, nr rachunku 55 1240 1330 1111 0010 2402 9927 na 5 dni przed rozpoczęciem zajęć (nie dotyczy sfery budżetowej).

  Zgłoszenie udziału jest zobowiązaniem do zapłaty. Rezygnacja z uczestnictwa nie zgłoszona na 3 dni robocze przed rozpoczęciem zajęć nie zwalnia od zapłaty. Rezygnacje prosimy zgłaszać na adres biuro@ksoin.pl oraz telefonicznie pod nr 32 206 46 00.

 • Imię i nazwisko uczestnika (wymagane):

  Nazwa Szkolenia (Proszę wpisać nazwę szkolenia):

  Data Szkolenia (Proszę wpisać datę szkolenia):

  Telefon kontaktowy (wymagane):

  Adres email (wymagane):

  Firma:

  Dane do faktury (adres, NIP lub adres zamieszkania uczestnika prywatnego):

  Stanowisko:

  Pokój:

  Zniżki:

  Oświadczam, że szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych są zwolnione z VAT.

  Dodatkowe uwagi:

  Dodatkowi uczestnicy: (Proszę oddzielać osoby przecinkami)

  Imię i Nazwisko: Numer telefonu: Adres E-mail: Pokój 1-osobowy: Pokój 2-osobowy:


 • Karta zgłoszenia