Kurs podstawowy z warsztatami dla kierowników kancelarii tajnych i niejawnych – Szczyrk

Data/Czas
Date(s) - 11/06/2018 - 15/06/2018
13:00

Lokalizacja
Centrum Kongresów i Rekreacji Orle Gniazdo Szczyrk Sp. z o.o.


 • Zapraszamy do uczestnictwa w profesjonalnym kursie skierowanym do osób nie posiadających doświadczenia, a zamierzających podjąć pracę jako kierownicy lub pracownicy kancelarii tajnych lub innych komórek wewnętrznych jednostki organizacyjnej, odpowiedzialnych za ewidencję, przechowywanie i udostępnianie informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub „zastrzeżone”. W zajęciach mogą uczestniczyć również aktualni pracownicy kancelarii tajnych i niejawnych chcący usystematyzować i pogłębić swoją wiedzę oraz praktyczne umiejętności. Program szkolenia obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne dotyczące aktualnych przepisów, norm i wymagań kancelaryjnych, podstawowych standardów ochrony informacji niejawnych oraz zasad funkcjonowania kancelarii tajnej i niejawnej w jednostce organizacyjnej.

  Szkolenie kończy się wydaniem certyfikatu uczestnictwa.


  CZĘŚĆ TEORETYCZNA (17 godzin)

  • Podstawowe pojęcia, definicje oraz postanowienia ustawy o ochronie informacji niejawnych i aktów normatywnych.
  • Odpowiedzialność karna, dyscyplinarna i służbowa za naruszanie przepisów o ochroni informacji niejawnych.
  • Środki ochrony fizycznej informacji niejawnych (lokalizacja, wyposażenie i stosowanie środków ochrony fizycznej w kancelarii tajnej).
  • Organizacja i funkcjonowanie kancelarii.
  • Korzystanie z usług uprawnionych przewoźników do przesyłania materiałów niejawnych.
  • Tryb i sposób przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony dokumentów niejawnych.
  • Klasyfikowanie informacji niejawnych i oznaczanie materiałów odpowiednimi klauzulami.
  • Zasady prowadzenia kancelaryjnych rejestrów ewidencyjnych. Zasady rejestrowania, przechowywania, przesyłania i przekazywania dokumentów.
  • Bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych. Podstawowe definicje.
  • Weryfikacja dokumentów niejawnych.
  • Zasady przechowywania kluczy, kodów zamków szyfrowych i kodów systemów alarmowych do pomieszczeń podlegających szczególnej ochronie oraz znajdujących się w nich urządzeń do przechowywania dokumentów niejawnych.
  • Brakowanie materiałów niejawnych.
  • Określenie poziomu zagrożeń dla informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej
  • Podstawy archiwizacji.

  CZĘŚĆ PRAKTYCZNA  (13 godzin)

  • Praktyczne wykonanie czynności związanych z określeniem poziomu zagrożeń i doboru środków bezpieczeństwa fizycznego informacji niejawnych adekwatnych do określonego poziomu zagrożeń.
  • Zakładanie ewidencji kancelaryjnych.
  • Wykonanie różnych materiałów zawierających informacje niejawne ze szczególnym uwzględnieniem sposobu ich oznaczania.
  • Ewidencja wykonanych materiałów zawierających informacje niejawne w odpowiednich ewidencjach kancelaryjnych.
  • Sporządzenie „protokółu otwarcia” przesyłki w przypadku stwierdzenia przez personel kancelarii adresata jej niekompletności.
  • Ekspedycja przesyłki w wariancie wykorzystania tzw. przewoźników lub pracowników jednostki organizacyjnej nadawcy lub adresata.
  • Sporządzenie „protokółu uszkodzenia przesyłki” w przypadku jej uszkodzenia przez przewoźnika.
  • Kopiowanie dokumentu niejawnego (powielenie, wydruk lub odzwierciedlenie cyfrowe).
  • Postępowanie z przesyłką zawierającą materiał niejawny, oznaczonej jako „do rąk własnych” adresata.
  • Sposób zniszczenia materiału zawierającego informacje niejawną (propozycja protokółu zniszczenia)
  • Przeprowadzenie przeglądu materiałów niejawnych oraz sposób jego dokumentowania.
  • Zmiana lub zniesienie klauzul tajności.
  • Zakończenie ewidencji kancelaryjnych w związku z zakończeniem roku kalendarzowego, zmiana obowiązujących przepisów lub likwidacją kancelarii.
 • Zajęcia prowadzone są przez jednego z poniższych wykładowców.

  linowski-w

  Wiesław Linowski – Ochroną informacji niejawnych zajmuję się zawodowo od 1982 roku. W tym roku – jako żołnierz zawodowy w stopniu chorążego marynarki wojennej wyznaczony zostałem na stanowisko kierownika kancelarii tajnej w jednostce wojskowej 3868 a od 1993 r. w Dowództwie Marynarki Wojennej. W roku 1999 wyznaczony zostałem na stanowisko szefa Wydziału Kancelarii Tajnych w Dowództwie MW i sprawowałem bezpośredni nadzór nad pracą 7 kancelarii tajnych i tajną zagraniczną. Od tego czasu w sposób pośredni kształtowałem również prace w ponad 100 kancelariach tajnych w jednostkach wojskowych Marynarki Wojennej poprzez szkolenia podstawowe i specjalistyczne kandydatów na stanowiska kierowników kancelarii tajnych. Takich szkoleń w wymiarze 10 dni każde przeprowadziłem ok 30.

  Od 2008 roku jestem emerytem wojskowym i jednocześnie pracuję na pełnym etacie na stanowisku pełnomocnika ochrony informacji niejawnych w Archiwum MW w Gdyni oraz prowadzę zajęcia specjalistyczne w zakresie ochrony informacji niejawnych na rzecz Sił Zbrojnych RP, Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych w Katowicach oraz do 2009 r Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pełnomocników Ochrony Informacji Niejawnych – Oddział Pomorski w Gdańsku.

   

   

  marek-anzel-235x300Marek Anzel – Specjalista do spraw ochrony informacji niejawnych i systemów teleinformatycznych. Wykładowca i konsultant cyklicznych szkoleń pracowników pionów ochrony informacji niejawnych, w tym organizowanych przez Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych. Wykładowca przedmiotów z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz działalności kancelarii tajnych na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Śląskim i w WSB w Dąbrowie Górniczej. Autor „Vademecum kancelarii tajnej”, „Poradnika dla personelu kancelarii tajnej”, „Szacowanie Ryzyka oraz zarządzanie Ryzykiem w świetle nowej ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych”, „Poradnik Specjalisty Ochrony Informacji Niejawnych”, a także wielu artykułów w prasie branżowej.

   

  binczykElżbieta Bińczyk – absolwentka Politechniki Częstochowskiej i Uniwersytetu Śląskiego, od wielu lat doświadczony trener i dydaktyk, przygotowujący na kursach i szkoleniach organizowanych przez Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji kadrę zarządzającą informacją w instytucji. Wykładowca na specjalistycznych studiach podyplomowych o kierunkach związanych z bezpieczeństwem informacji prawnie chronionych.

  Współpracuje, jako ekspert KSOIN w dziedzinie zarządzania informacjami, w tym informacjami prawnie chronionymi, z podmiotami zarówno w sferze gospodarczej jak i z instytucjami publicznymi. Posiada bogate własne doświadczenie zawodowe od 18 lat zajmując się jako Pełnomocnik Zarządu bezpieczeństwem i właściwą dystrybucją informacji. Laureatka wielu nagród i wyróżnień w tej dziedzinie. Jako członek Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji, zajmującego się teoretycznym
  i praktycznym przygotowaniem specjalistów z dziedziny zarządzania informacjami, aktywizuje kobiety w tym obszarze udowadniając, że świat tajemnic i bezpieczeństwa to nie tylko „zaklęte męskie rewiry”.

 • Przyjazd uczestników, rejestracja i zakwaterowanie w pierwszym dniu szkolenia od godz. 12.00. Od godz. 13.00-14.00 obiad, rozpoczęcie zajęć programowych o godz. 14.00, a zakończenie zajęć w dniu ostatnim szkolenia ok. godz. 14.00.

  Koszt uczestnictwa w Kursach kierowników kancelarii tajnych i niejawnych wynosi od osoby:

  – 2600 zł netto – zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym

  – 2400 zł netto – zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym

  Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, certyfikat/zaświadczenie, wyżywienie i zakwaterowanie.

  Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT 23%. Szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych są zwolnione z VAT. W przypadku korzystania ze zwolnienia prosimy o przesłanie stosownego oświadczenia wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa.

  Preferencyjne zniżki:

  członkowie KSOIN – 5%, uczestnicy szkoleń z 2017 i 2018 r. – 5%, uczestnictwo 2 osób z jednej firmy w dowolnych szkoleniach – 5%, uczestnictwo 3 i więcej osób z jednej firmy w dowolnych szkoleniach – 10%. Zniżki nie sumują się.

  Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem wybranych zajęć podając datę i miejsce szkolenia.

  Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać e-mailem na adres biuro@ksoin.pl, faksem na numer 32 206 46 01 lub pocztą na adres siedziby KSOIN. Istnieje możliwość zgłoszenia elektronicznego na stronie www.ksoin.pl. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje data zgłoszenia.

  Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać na konto KSOIN: PEKAO SA I Oddział w Katowicach, nr rachunku 55 1240 1330 1111 0010 2402 9927 na 5 dni przed rozpoczęciem zajęć (nie dotyczy sfery budżetowej).

  Zgłoszenie udziału jest zobowiązaniem do zapłaty. Rezygnacja z uczestnictwa nie zgłoszona na 3 dni robocze przed rozpoczęciem zajęć nie zwalnia od zapłaty. Rezygnacje prosimy zgłaszać na adres biuro@ksoin.pl oraz telefonicznie pod nr 32 206 46 00.

 • Imię i nazwisko uczestnika (wymagane):

  Nazwa Szkolenia (wymagane - proszę wpisać nazwę szkolenia):

  Data Szkolenia (wymagane - proszę wybrać datę szkolenia):

  Telefon kontaktowy (wymagane):

  Adres e-mail (wymagane):

  Firma (wymagane):

  Dane do faktury (wymagane - NIP i adres firmy lub adres zamieszkania uczestnika prywatnego):

  Stanowisko:

  Pokój (wymagane):
  1-osobowy2-osobowy

  Zniżki (wymagane):
  Brak5%10%Indywidualna

  Oświadczenie:
  Oświadczam, że jestem zwolniony z podatku VAT, w związku z finansowaniem szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.

  Dodatkowe uwagi:

  Dodatkowi uczestnicy (proszę oddzielać osoby przecinkami):

  Imię i Nazwisko:

  Numer telefonu:

  Adres e-mail:

  Pokój 1-osobowy (proszę wpisać "tak" lub "nie"):

  Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zgłoszenia. Proszę o zaznaczenie poniższej zgody w celu wysłanie zgłoszenia.

  Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych z siedzibą w Katowicach, Plac Grunwaldzki 8-10, lok. 444.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zgłoszenia.


  Powyższe dane mogą być przetwarzane w celu nawiązywania przyszłych kontaktów oraz przesyłania aktualnych ofert handlowych, nowości i promocji na podstawie poniżej wyrażonej zgody. Wyrażenie jej jest całkowicie dobrowolne.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o usługach, nowościach i promocjach drogą tradycyjną na wskazany adres zamieszkania.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych / Rozporządzenia Ogólnego (UE) nr 2016/679 oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne.

  Wyrażam zgodę na przekazanie i przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Ogólnego (UE) nr 2016/679 oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne w celach marketingowych przez podmioty współpracujące z KSOIN.

  Oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, zapoznałem się z Polityką Prywatności KSOIN, znam treść obowiązku informacyjnego i zostałem poinformowany o należnych mi prawach.


 • KARTA ZGŁOSZENIA

  ZWOLNIENIE z VAT

  Ramowy plan KKTiN