Kongres Bezpieczeństwa Biznesu

Data/Czas
Date(s) - 26/03/2018 - 27/03/2018
12:00

Lokalizacja
Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale


 • „Wiedza kosztuje, ale niewiedza kosztuje więcej”

  Szanowni Państwo!

  Zapraszamy na wyjątkowy i bardzo ważny, po raz pierwszy w Polsce organizowany w 100 – lecie rocznicy polskiej przedsiębiorczości, Kongres Bezpieczeństwa Biznesu, który wychodzi naprzeciw współczesnym zagrożeniom i wyzwaniom bezpieczeństwa gospodarczego naszego kraju.

  Bezpieczeństwo biznesu jest naszą wspólną, polską sprawą, a organizatorzy Kongresu – Komitet Bezpieczeństwa Biznesu Krajowej Izby Gospodarczej oraz Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego pragną pomóc polskim przedsiębiorcom.

  Celem Kongresu jest wymiana doświadczeń na temat zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego, organizacyjnego, technologicznego, osobowego i prawnego. Pomożemy przedsiębiorcom określić stan bezpieczeństwa w firmie, przedstawimy rozwiązania mające na celu podniesienie poziomu ochrony osób, mienia i procesów biznesowych oraz zwiększenia ich efektywności.

  Zwrócimy uwagę na zagrożenia szpiegostwa gospodarczego, bezpieczeństwa sieci komputerowych, włamania, napady, wymuszenia, wycieki informacji oraz nierzetelnych kontrahentów, nieuczciwych pracowników, popełnianych oszustw, kradzieży itp.

  Przedstawimy korzyści wdrożenia przemyślanej polityki bezpieczeństwa firm i rozwiązania pozwalające zwiększyć zyskowność przedsiębiorstw dających gwarancję bezpieczeństwa i poufności przekazywanych informacji oraz wiarygodność i solidność partnerską.

  Na obrady zaprosiliśmy przedstawicieli zarówno środowisk naukowych jak i praktyków, którzy w swoim codziennym działaniu zajmują się szeroko pojmowanymi problemami bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa biznesowego.

  Przedsiębiorco! Twój biznes i Twoje bezpieczeństwo zależy od Ciebie.

  Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego                       Przewodniczący Rady Naukowej

                   Tadeusz Koczkowski                                                              Janusz Steinhoff

 • Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych

 • KOMITET ORGANIZACYJNY KONGRESU BEZPIECZEŃSTWA BIZNESU

  1. Beata Drzazga – Prezes Zarządu BetaMed S.A.
  2. Tadeusz Koczkowski – Prezes Zarządu SWBN
  3. Andrzej Ligus – Prezes Stowarzyszenia Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych
  4. Marek Myrcik – Prezes Zarządu Meritum Projekt
  5. Adam Rapacki – Kancelaria Bezpieczeństwa Rapacki i Wspólnicy Sp. K.
  6. Anna Szczęśniak – Prezes SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o
  1. Przyjazd, rejestracja i zakwaterowanie uczestników w dniu 26.03.2018 r. do godz. 12.00, rozpoczęcie obrad o godz. 12.00, a zakończenie Kongresu w dniu 27.03.2018 r. ok. godz. 15.00.
  2. Koszt uczestnictwa w Kongresie wynosi od osoby:
  • 1700 zł netto +23% VAT – zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym,
  • 1600 zł netto +23% VAT – zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym.

  Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, certyfikat, wyżywienie i zakwaterowanie.

  Szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. W przypadku korzystania ze zwolnienia prosimy o przesłanie oświadczenia wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa.

  Preferencyjne zniżki:

  • członkowie KIG, SWBN i KSOIN – 5%,
  • uczestnicy szkoleń z 2017 i 2018 r. – 5%,
  • uczestnictwo 2 osób z jednej firmy – 5%,
  • uczestnictwo 3 i więcej osób z jednej firmy – 10%. Zniżki nie sumują się.
  1. Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać faksem, mailem lub przy pomocy formularza zgłoszeniowego na stronie www.ksoin.pl.
  2. Należność za udział w Kongresie prosimy wpłacać na konto: PEKAO SA I Oddział w Katowicach, nr rachunku 55 1240 1330 1111 0010 2402 9927 na podstawie wystawionej faktury VAT lub faktury proforma przed rozpoczęciem Kongresu – nie dotyczy sfery budżetowej.
  3. Zgłoszenie udziału jest zobowiązaniem do zapłaty. Rezygnację należy zgłaszać wyłącznie na adres biuro@ksoin.pl lub faxem 32 206 46 01. Rezygnacja z uczestnictwa nie zgłoszona na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem Kongresu nie zwalnia od zapłaty.
  4. Adres ośrodka: Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich, Spała, Al. Prezydenta I. Mościckiego 6, 97-215 Inowłódz
  5. Współorganizator: Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych, Plac Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice, NIP 634 25 59 104.
 • Imię i nazwisko uczestnika (wymagane):

  Nazwa Szkolenia (Proszę wpisać nazwę szkolenia):

  Data Szkolenia (Proszę wpisać datę szkolenia):

  Telefon kontaktowy (wymagane):

  Adres email (wymagane):

  Firma:

  Dane do faktury (adres, NIP lub adres zamieszkania uczestnika prywatnego):

  Stanowisko:

  Pokój:

  Zniżki:

  Oświadczam, że szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych są zwolnione z VAT.

  Dodatkowe uwagi:

  Dodatkowi uczestnicy: (Proszę oddzielać osoby przecinkami)

  Imię i Nazwisko: Numer telefonu: Adres E-mail: Pokój 1-osobowy: Pokój 2-osobowy:


 
Udostępnij: