Indywidualne konsultacje i szkolenia zamknięte dla firm i instytucji

Termin: 01.01.2018 - 31.12.2019
Miejsce: Polska
Przeprowadzamy indywidualne konsultacje i zamknięte szkolenia skierowane dla firm i instytucji z zakresu:
 – funkcjonowania kancelarii tajnej i niejawnej,
– ochrony danych osobowych,
– bezpieczeństwa teleinformatycznego,
– bezpieczeństwa przemysłowego,
– określania poziomu zagrożenia, szacowania i zarządzania ryzykiem,
– opracowania dokumentacji SWB i PBE,
– audytu bezpieczeństwa ochrony informacji i danych osobowych,
– Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji,
– archiwizacji dokumentów,
– zarządzania kryzysowego,
– zagrożeń terrorystycznych.

Szczegółowa tematyka, termin i czas szkoleń pozostaje do bezpośredniego uzgodnienia z zainteresowaną jednostką organizacyjną. Koszt wykonania usługi zależy m.in. od wybranego zakresu prac, liczby zatrudnionych pracowników, lokalizacji firm, urzędu, czasu trwania, ewentualnych kosztów dojazdu i zakwaterowania wykładowcy.

Zapytania dot. konsultacji prosimy kierować na biuro@ksoin.pl