FORUM PEŁNOMOCNIKÓW OCHRONY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Termin: 06.12.2017 - 08.12.2017

 • Szanowni Państwo!

  To prestiżowe i elitarne Forum adresujemy do kierowników jednostek organizacyjnych, pełnomocników ochrony, dyrektorów pionów bezpieczeństwa i kadry kierowniczej, w których przetwarzane są informacje niejawne. Zapraszamy również administratorów i inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego, kierowników i pracowników kancelarii tajnych, Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (ABI) oraz inne osoby odpowiedzialne w firmach i instytucjach za bezpieczeństwo informacji.


  Podczas obrad omówimy aktualne problemy związane z funkcjonowaniem pionów ochrony, ich roli i zadań w kontekście występujących wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa informacji niejawnych. Forum to również doskonała okazja do omówienia procedur dot. postępowań sprawdzających, bezpieczeństwa fizycznego, teleinformatycznego i przemysłowego, wypracowania wniosków oraz zweryfikowania dotychczasowych zasad ochrony w swoich jednostkach organizacyjnych.

  Program obrad Forum będzie obejmował ponadto zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa informacji biznesowych i danych osobowych, monitoringu wizyjnego i szpiegostwa gospodarczego.


  W czasie Forum zaprezentujemy jednocześnie najnowocześniejsze osiągnięcia i przyszłościowe rozwiązania systemowe, organizacyjne i technologiczne służące poprawie bezpieczeństwa informacyjnego firm/instytucji.

  W ramach Forum zapraszamy na:

  o forum


  Źródła materiałów graficznych:
  Designed by Freepik

 • Tematyka Forum

  # Temat
  1 Zagrożenia bezpieczeństwa państwa ze strony obcych służb specjalnych.
  2 Rola wywiadu/kontrwywiadu na rzecz zapewniania bezpieczeństwa państwa.
  3 Kierownik Jednostki Organizacyjnej – lider ochrony informacji niejawnych.
  4 Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego jako instrument państwa do monitorowania właściwego poziomu ochrony informacji niejawnych.
  5 Bezpieczeństwo teleinformatyczne i procedury PBE i SWB skutecznym narzędziem do zabezpieczenia przecieków/utraty informacji niejawnych.
  6 Standardy i sprawdzone praktyki realizacji zadań przez piony ochrony informacji niejawnych w firmach i instytucjach.
  7 Postępowania bezpieczeństwa osobowego i przemysłowego przez pryzmat odwołań, skarg i zażaleń osób fizycznych i prawnych.
  8 RODO – uwarunkowania i nowa jakość dla KJO i POIN.
  9 Monitorowanie bezpieczeństwa informacyjnego w przedsiębiorstwie i instytucji w momencie powstania sytuacji zagrożeń i kryzysu
  10 Jawne i niejawne zdobywanie informacji. Działalność wywiadu gospodarczego.
  11 Praktyczne wskazówki dla podmiotów ubiegających się o ŚBP.
  12 Planowanie ochrony informacji niejawnych, w tym również na wypadek wprowadzenia stanu nadzwyczajnego.
  13 Ochrona informacji niejawnych – rozwiązywanie problemów praktycznych.
  14 Funkcjonowanie kancelarii tajnych i niejawnych w praktyce.
  15 Doświadczenia z okresowych przeglądów materiałów niejawnych.
  16 Szacowanie i zarządzanie ryzykiem zagrożeń w ochronie informacji.
  17 Bezpieczeństwo informacji w biznesie. Jak skutecznie zapewnić ochronę informacji niejawnych i innych informacji prawnie chronionych?
  18 Jawna i niejawna inwigilacja w społeczeństwie obywatelskim – fakty i mity.
  19 Cyberprzestępczość i wojna w cyberprzestrzeni a ochrona informacji.
  20 Techniki i technologie zwiększające poziom bezpieczeństwa i ochrony informacji.
  21 Debata ekspertów na temat aktualnych i najbliższych realnych zagrożeń dla bezpieczeństwa informacji niejawnych i innych prawnie chronionych.
  22 Sesja tematyczna z udziałem uczestników Forum na temat praktycznych aspektów funkcjonowania pionów ochrony informacji niejawnych, w tym kancelarii tajnych i niejawnych.
  23 Promocja książki Sławomira Zalewskiego „Informacje niejawne we współczesnym państwie”.
   
 • Do udziału w Forum zaprosiliśmy praktyków i ekspertów:

  • kmdr por. Marek Anzel – Ekspert ochrony informacji niejawnych i bezpieczeństwa IT
  • płk Brunon Czabok – Ekspert ochrony informacji niejawnych, POIN w ORANGE Polska S.A.
  • insp. Dariusz Deptała – b. Radca Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
  • płk Mirosław Dłużniewski – b. Dyrektor Departamentu OIN ABW
  • Andrzej Góralski – Ekspert innowacyjnych technik i technologii bezpieczeństwa informacji
  • kpt. Beata Jachymska – b. Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Przemysłowego DOIN ABW
  • Maciej Jędrzejewski – Ekspert bezpieczeństwa teleinformatycznego
  • ppłk Aleksandra Karnicka – Radca prawny Biura Prawnego i Kadr ABW
  • Grzegorz Kuta – Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Informacji i Spraw Obronnych PKP PLK S.A.
  • podinsp. dr Agata Lasota-Jądrzak – Naczelnik Wydziału OIN Komendy Miejskiej Policji
  • Andrzej Lewiński – b. Zca GIODO, Prezes Fundacji im. J. Wybickiego
  • Wiesław Linowski – Ekspert ochrony informacji niejawnych
  • mjr Leszek Pietraszek – b. Dyrektor Delegatury ABW w Katowicach
  • gen. brygady Paweł Pruszyński – b. Z-ca Szefa ABW
  • gen. broni Waldemar Skrzypczak – b. Wiceminister Obrony Narodowej, Dowódca Wojsk Lądowych – GOŚĆ SPECJALNY
  • płk Kazimierz Ślusarczyk – b. Dyrektor Delegatury ABW w Katowicach
  • kmdr Bogdan Wójtowicz – Ekspert ds. proobronnych Polski i NATO
  • dr Andrzej Wójcik – Audytor bezpieczeństwa informacji, POIN
  • prof. dr hab. Sławomir Zalewski – Prodziekan ds. naukowych WSPol w Szczytnie
  1. Przyjazd, rejestracja i zakwaterowanie 6.12.2017 r. do godz. 13.00 (obiad 13.00-14.00), rozpoczęcie Forum o godz. 14.00, zakończenie 8.12.2017 r. ok. godz. 14.00.
  2. Koszt uczestnictwa w Forum wynosi od osoby:
   • 2100 zł netto +23% VAT – zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym (zgłoszenie do 10.11.2017 r.)
   • 1900 zł netto +23% VAT – zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym (zgłoszenie do 10.11.2017 r.)
   • 2600 zł netto +23% VAT – zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym (zgłoszenie od 11.11.2017 r.)
   • 2400 zł netto +23% VAT – zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym (zgłoszenie od 11.11.2017 r.)

   Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, certyfikat, wyżywienie i zakwaterowanie. Szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. W przypadku korzystania ze zwolnienia prosimy o przesłanie wraz ze zgłoszeniem stosownego oświadczenia.

  3. Preferencyjne zniżki:
   • członkowie KSOIN – 10%,
   • uczestnicy szkoleń z 2016 i 2017 r. – 5%,
   • uczestnictwo 2 osób z jednej firmy – 5%,
   • uczestnictwo 3 i więcej osób z jednej firmy – 10%.

   Zniżki nie sumują się.

  4. Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać faksem, mailem lub przy pomocy formularza zgłoszeniowego na stronie www.ksoin.pl do 30.11.2017 r.
  5. Ilość miejsc w ośrodku jest ograniczona, decyduje kolejność wpłynięcia zgłoszeń uczestnictwa.
  6. Należność za udział w Forum prosimy wpłacać na konto: PEKAO SA I Oddział w Katowicach, nr rachunku: 55 1240 1330 1111 0010 2402 9927 na podstawie wystawionej faktury VAT lub faktury proforma przed rozpoczęciem Forum – nie dotyczy sfery budżetowej.
  7. Zgłoszenie udziału jest zobowiązaniem do zapłaty. Rezygnację należy zgłaszać wyłącznie na adres biuro@ksoin.pl lub faxem 32 206 46 01. Rezygnacja z uczestnictwa nie zgłoszona na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem Forum nie zwalnia od zapłaty.
  8. Adres ośrodka: Hotel Dębowiec, Aleja Armii Krajowej 220, 43-316 Bielsko-Biała
 • Imię i nazwisko uczestnika (wymagane):

  Nazwa Szkolenia (wymagane - proszę wpisać nazwę szkolenia):

  Data Szkolenia (wymagane - proszę wybrać datę szkolenia):

  Telefon kontaktowy (wymagane):

  Adres e-mail (wymagane):

  Firma (wymagane):

  Dane do faktury (wymagane - NIP i adres firmy lub adres zamieszkania uczestnika prywatnego):

  Stanowisko:

  Pokój (wymagane):
  1-osobowy2-osobowy

  Zniżki (wymagane):
  Brak5%10%Indywidualna

  Oświadczenie:
  Oświadczam, że jestem zwolniony z podatku VAT, w związku z finansowaniem szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.

  Dodatkowe uwagi:

  Dodatkowi uczestnicy (proszę oddzielać osoby przecinkami):

  Imię i Nazwisko:

  Numer telefonu:

  Adres e-mail:

  Pokój 1-osobowy (proszę wpisać "tak" lub "nie"):


 • KARTA ZGŁOSZENIA

  ZWOLNIENIE z VAT

Udostępnij: