FORUM KJO oraz POIN – Zakopane

Data/Czas
Date(s) - 23/11/2016 - 25/11/2016
13:00

Lokalizacja
OKW HYRNY - Zakopane


 • eksperci-forum

  06.09.2016r. – Ogłaszamy konkurs „Oskary ochrony informacji”!

  forumplakat

  28.09.2016 r. – Zaproszenia ruszyły w Polskę! Osoby zainteresowane prosimy o kontakt.

  1504603-poczta-listy-657-323

  23.09.2016 r. – Zaproszenia na Forum są już w druku!

  forum

  20.09.2016 r. – Otrzymaliśmy Patronat Regionalnej Izby Gospodarczej

  rig

  01.09.2016 r. – Otrzymaliśmy Patronat Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego

  WSZW

 • Szanowni Państwo!

  To prestiżowe i elitarne Forum adresujemy do kierowników jednostek organizacyjnych, pełnomocników ochrony, dyrektorów pionów bezpieczeństwa i kadry kierowniczej przedsiębiorstw, w których przetwarzane są informacje niejawne. Zapraszamy również administratorów i inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego, kierowników i pracowników kancelarii tajnych, Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (ABI) oraz inne osoby odpowiedzialne w firmach i instytucjach za bezpieczeństwo informacji.

  Podczas obrad omówimy aktualne problemy związane z funkcjonowaniem pionów ochrony, ich roli i zadań w kontekście występujących wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa informacji niejawnych.

  Do udziału w Forum zaprosiliśmy praktyków i ekspertów oraz przedstawicieli Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, Komisji do Spraw Służb Specjalnych oraz Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

  W programie Forum zaplanowaliśmy spotkanie z byłym oficerem wywiadu, autorem książek o tematyce szpiegowskiej, Vincentem V. Severskim oraz uroczystą premierę jego najnowszej książki „Niepokorni“.

  Już teraz ogłaszamy możliwość ubiegania się o wyjątkowe wyróżnienie „Oskarem ochrony informacji niejawnych” w postaci buzdyganu, którym będziemy honorować zwycięzców podczas uroczystej wieczornej Gali.

   

  Tematyka Forum:

  1. Zagrożenia bezpieczeństwa państwa ze strony obcych służb specjalnych.
  2. Rola służb wywiadu i kontrwywiadu na rzecz zapewniania bezpieczeństwa narodowego.
  3. Zadania, współdziałanie i odpowiedzialność osób funkcyjnych (KJO, POIN, IBTI)
  4. Ewoluowanie roli i zadań pionów ochrony informacji niejawnych na przestrzeni lat 1999- 2016. Doświadczenia i uwagi.
  5. Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego jako instrument państwa do monitorowania właściwego poziomu ochrony informacji niejawnych.
  6. Bezpieczeństwo teleinformatyczne i procedury PBE i SWB skutecznym narzędziem do zabezpieczenia przecieków/utraty informacji niejawnych.
  7. Sprawdzone praktyki i standardy realizacji zadań przez piony ochrony informacji niejawnych w firmach i instytucjach.
  8. Rola i znaczenie ADO i ABI i ich współdziałanie z KJO i POIN.
  9. Bezpieczeństwo informacji jako ważny element bezpieczeństwa całej organizacji, w tym wdrożenie i funkcjonowanie ISO 27001.
  10. Monitorowanie bezpieczeństwa informacyjnego w przedsiębiorstwie i instytucji w momencie powstania sytuacji zagrożeń i kryzysu.
  11. Praktyczne uwagi do planowania ochrony informacji niejawnych, w tym również na wypadek wprowadzenia stanu nadzwyczajnego.
  12. Ochrona informacji niejawnych – rozwiązywanie problemów praktycznych.
  13. Doświadczenia z okresowych przeglądów materiałów niejawnych.
  14. Istota postępowań sprawdzających i kontrolnych – doświadczenia i uwagi.
  15. Szacowanie i zarządzanie ryzykiem zagrożeń w ochronie informacji.
  16. Cyberprzestępczość i wojna w cyberprzestrzeni a ochrona informacji.
  17. Techniki i technologie zwiększające poziom bezpieczeństwa i ochrony informacji.
  18. Próba oceny i dorobku 6 letniego obowiązywania ustawy. Czas na zmiany?
  19. Debata ekspertów na temat aktualnych i najbliższych realnych zagrożeń dla bezpieczeństwa informacji niejawnych i innych prawnie chronionych.
  20. Sesja tematyczna z udziałem uczestników Forum na temat praktycznych aspektów funkcjonowania pionów ochrony informacji niejawnych, w tym kancelarii tajnych i niejawnych.
  21. Stworzymy dla wszystkich możliwość anonimowego wypowiedzenia się na tematy dot. ochrony informacji niejawnych w celu zebrania Państwa uwag, zastrzeżeń, propozycji i wniosków.
  22. Opracowany materiał zostanie przekazany kompetentnym i decyzyjnym organom państwa.

  Termin: 23-25 listopada 2016 r.

  Miejsce: Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy „Hyrny“, Piłsudskiego 20, Zakopane

 • Wśród zaproszonych ekspertów i gości można będzie spotkać:

  Marek Anzel – ekspert ochrony informacji niejawnych i bezpieczeństwa IT

  generał prof. dr Mieczysław Bieniek – b. doradca sejmowej Komisji Obrony Narodowej

  Elżbieta Bińczyk – ekspert ochrony informacji niejawnych i danych osobowych, auditor

  płk Tomasz Borkowski – ekspert ochrony informacji niejawnych

  płk Brunon Czabok – ekspert ochrony informacji niejawnych, POIN w ORANGE Polska S.A.

  insp. Dariusz Deptała – b. Radca Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

  płk Maciej Hermel – b. Z-ca Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego

  kpt. Beata Jachymska – b. Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Przemysłowego ABW

  Grzegorz Kuta – Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Informacji i Spraw Obronnych PKP PLK S.A.

  podinsp. dr Agata Lasota-Jądrzak – Naczelnik Wydziału OIN Komendy Miejskiej Policji

  Wiesław Linowski – ekspert ochrony informaji niejawnych

  insp. Radosław Mazur – ekspert ochrony informacji niejawnych i danych osobowych

  Aleksander Odrzywolski – ekspert ochrony informacji, POIN w Tauron Wytwarzanie S.A.

  gen. brygady Paweł Pruszyński – b. Z-ca Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

  mjr Grzegorz Rawski – Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa TI i Ochrony Danych Osobowych

  płk Jacek Rychlica – b. Z-ca Dyrektora Zarządu Bezpieczeństwa Informacji Niejawnych SKW

  prof. dr hab. Zbigniew Siemiątkowski – b. Szef Agencji Wywiadu, pracownik naukowy UW

  Kazimerz Ślusarczyk – b. Dyrektor Delegatury ABW w Katowicach

  Marek WójcikZastępca przewodniczącego Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych

  Stanisław Wziątek – b. Przewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych

  prof. dr hab. Sławomir Zalewski – Prodziekan ds. naukowych WSPol w Szczytnie

 • Przyjazd, rejestracja i zakwaterowanie 23.11.2016 r. do godz. 13.00 (obiad 13.00-14.00), rozpoczęcie Forum o godz. 14.00, zakończenie 25.11.2016 r. ok. godz. 14.00.

  Koszt uczestnictwa w Forum wynosi od osoby:

  – 2100 zł netto +23% VAT – zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym, – 1900 zł netto +23% VAT – zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym.

  Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, certyfikat, wyżywienie i zakwaterowanie.

  Szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. W przypadku korzystania ze zwolnienia prosimy o przesłanie wraz ze zgłoszeniem stosownego oświadczenia.

  Preferencyjne zniżki: członkowie KSOIN – 5%, uczestnicy szkoleń z 2015 i 2016 r. – 5%, uczestnictwo 2 osób z jednej firmy – 5%, uczestnictwo 3 i więcej osób z jednej firmy – 10%. Zniżki nie sumują się.

  Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać faksem, mailem lub przy pomocy formularza zgłoszeniowego na stronie www.ksoin.pl do 15.11.2016 r.

  Ilość miejsc w ośrodku jest ograniczona, decyduje kolejność wpłynięcia zgłoszeń uczestnictwa.

  Należność za udział w Forum prosimy wpłacać na konto: PEKAO SA I Oddział w Katowicach, nr rachunku 55 1240 1330 1111 0010 2402 9927 na podstawie wystawionej faktury VAT lub faktury proforma przed rozpoczęciem Forum – nie dotyczy sfery budżetowej.

  Zgłoszenie udziału jest zobowiązaniem do zapłaty. Rezygnację należy zgłaszać wyłącznie na adres biuro@ksoin.pl lub faxem 32 206 46 01. Rezygnacja z uczestnictwa nie zgłoszona na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem Forum nie zwalnia od zapłaty.

  Adres ośrodka: Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy „Hyrny“, Piłsudskiego 20, 34-500 Zakopane.

 • Imię i nazwisko uczestnika (wymagane):

  Nazwa Szkolenia (Proszę wpisać nazwę szkolenia):

  Data Szkolenia (Proszę wpisać datę szkolenia):

  Telefon kontaktowy (wymagane):

  Adres email (wymagane):

  Firma:

  Dane do faktury (adres, NIP lub adres zamieszkania uczestnika prywatnego):

  Stanowisko:

  Pokój:

  Zniżki:

  Oświadczam, że szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych są zwolnione z VAT.

  Dodatkowe uwagi:

  Dodatkowi uczestnicy: (Proszę oddzielać osoby przecinkami)

  Imię i Nazwisko: Numer telefonu: Adres E-mail: Pokój 1-osobowy: Pokój 2-osobowy:


 • Karta zgłoszenia + Harmonogram

  KSOIN – Zaproszenie FORUM 2016

  Kliknij i pobierz plan FORUM