Audyt ochrony danych osobowych w instytucji i przedsiębiorstwie

Termin: 01.01.2018 - 31.01.2019
Miejsce: Polska
W związku ze zmianami w ustawie o ochronie danych osobowych, które weszły w życie 7 marca 2011 r. zachęcamy do przeprowadzenia przez ekspertów KSOIN audytu zgodności zasad i procedur przetwarzania danych osobowych z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniami wykonawczymi.
 
Audyt ma na celu określenie stopnia spełnienia wymagań nałożonych ustawą o ochronie danych osobowych, jak również ocenę posiadanej dokumentacji i procedur. Wynikiem prac audytorów będzie raport opisujący stan faktyczny w zakresie przetwarzania danych osobowych, wskazujący ewentualne nieprawidłowości i przedstawiający zalecenia, których zastosowanie zagwarantują zgodność przetwarzania danych osobowych z wymogami ustawy.

Koszt wykonania usługi zależy m.in. od wybranego zakresu prac, liczby zatrudnionych pracowników, lokalizacji urzędu, ilości systemów/aplikacji, czasu trwania audytu, ewentualnych kosztów dojazdu i zakwaterowania audytorów.

Zapytania dot. szkolenia prosimy kierować na biuro@ksoin.pl