Szkolenia prowadzone zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych

Szkolenia prowadzone zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych dla:
 
· osób posiadających poświadczenie bezpieczeństwa, które organizuje pełnomocnik ochrony,
· osób ubiegających się o dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”

Termin i czas pozostaje do bezpośredniego uzgodnienia z zainteresowaną jednostką organizacyjną. Zapytania dot. szkolenia prosimy kierować na biuro@ksoin.pl

Udostępnij: