Szkolenia KSOIN w II połowie 2021 r.

 

Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych
jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych
pod numerem ewidencyjnym 2.24/00253/2014.
 

Pobierz aktualną ofertę szkoleniową

 

X Konferencja Bezpieczeństwa Narodowego i Gospodarczego

6-7 października 2021 r. Rynia k. Warszawy

 

III Zjazd Pracowników Pionów Ochrony Informacji Niejawnych oraz XV Krajowe Forum Kierowników Jednostek Organizacyjnych oraz Forum Pełnomocników ds. Ochrony Informacji Niejawnych

13-15 grudnia 2021 r. Bukowina Tatrzańska

 

Kurs podstawowy z warsztatami dla kierowników kancelarii tajnych i niejawnych

19-23 lipca 2021 r. online

30 sierpnia – 3 września 2021 r. online

20-24 września 2021 r. online

18-22 października 2021 r. online

15-19 listopada 2021 r. online

6-10 grudnia 2021 r. online

 

26-30 lipca 2021 r. Zakopane

16-20 sierpnia 2021 r. Zakopane

13-17 września 2021 r. Zakopane

4-8 października 2021 r. Rynia k. Warszawy

22-26 listopada 2021 r. Szczyrk

13-17 grudnia  2021 r. Bukowina Tatrzańska

 

Warsztaty doskonalące dla kierowników oraz pracowników kancelarii tajnych i niejawnych

21-23 lipca 2021 r. online

1-3 września 2021 r. online

22-24 września 2021 r. online

20-22 października 2021 r. online

17-19 listopada 2021 r. online

8-10 grudnia 2021 r. online

 

28-30 lipca 2021 r. Zakopane

18-20 sierpnia 2021 r. Zakopane

15-17 września 2021 r. Zakopane

6-8 października 2021 r. Rynia k. Warszawy

24-26 listopada 2021 r. Szczyrk

15-17 grudnia  2021 r. Bukowina Tatrzańska

 

Warsztaty dla kierowników i pracowników kancelarii tajnych międzynarodowych

13-15 września 2021 r. online lub Zakopane

22-24 listopada 2021 r. online lub Szczyrk

 

Szkolenie Specjalisty Ochrony Informacji Niejawnych prowadzone zgodnieKrajowymi Standardami Kwalifikacji Zawodowych – kod zawodu w klasyfikacji zawodów i specjalności 242110

16-20 sierpnia 2021 r. online lub Zakopane

4-8 października 2021 r. Rynia k. Warszawy

15-19 listopada 2021 r. online

13-17 grudnia 2021 online / Bukowina Tatrzańska

 

Szkolenie uzupełniające – Specjalista Ochrony Informacji Niejawnych dla pracowników pionów ochrony

18-20 sierpnia 2021 r. online lub Zakopane

6-8 października 2021 r. Rynia k. Warszawy

17-19 listopada 2021 r. online

15-17 grudnia 2021 online / Bukowina Tatrzańska

 

Warsztaty dla administratorów systemu i inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego. Szacowanie i zarządzania ryzykiem – proces analizy i oceny ryzyka

15-17 września 2021 r.  Zakopane

18-20 października 2021 r. online

24-26 listopada 2021 r. Szczyrk

6-8 grudnia 2021 online

 

Kurs archiwistów I stopnia

16-20 sierpnia 2021 r. online lub Zakopane

4-8 października 2021 r. Rynia k. Warszawy

25-29 października 2021 r. online

6-10 grudnia 2021 r. online

13-17 grudnia 2021 r. Bukowina Tatrzańska

 

Warsztaty z archiwizacji dokumentów

18-20 sierpnia 2021 r. online lub Zakopane

6-8 października 2021 r. Rynia k. Warszawy

27-29 października 2021 r. online

8-10 grudnia 2021 r. online

15-17 grudnia 2021 r. Bukowina Tatrzańska

 

Inspektor Ochrony Danych. Szkolenie podstawowe z ochrony danych osobowych – RODO. Kod zawodu w klasyfikacji zawodów i specjalności 242111

19-21 lipca 2021 r. online

23-25 sierpnia 2021 r. online

27-29 września 2021 r. online

18-20 października 2021 r. online

8-10 listopada 2021 r. online

15-17 grudnia 2021 r. online

 

26-28 lipca 2021 r. Zakopane

16-18 sierpnia 2021 r. Zakopane

13-15 września 2021 r. Zakopane

4-6 października 2021 r. Rynia k. Warszawy

22-24 listopada 2021 r. Szczyrk

 

Warsztaty z ochrony danych osobowych dla Inspektorów Ochrony Danych oraz Specjalistów ds. ochrony danychwymagania RODO

28-30 lipca 2021 r. Zakopane

18-20 sierpnia 2021 r. Zakopane

15-17 września 2021 r. Zakopane

6-8 października 2021 r. Rynia k. Warszawy

24-26 listopada 2021 r. Szczyrk

 

Zarządzanie ryzykiem w ochronie danych osobowych. Ocena skutków dla ochrony danych – DPIA

20-22 października 2021 r. online

 

Szkolenie obronne z warsztatami praktycznymi z procedur obronnych

17-19 listopada 2021 r. online

13-15 grudnia 2021 r. Bukowina Tatrzańska

 

Zarządzanie Bezpieczeństwem Obiektów

15-17 listopada 2021 r. online

13-15 grudnia 2021 r. Bukowina Tatrzańska

 

Warsztaty z zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej

25-26 października 2021 r. online

22-23 listopada 2021 r. Szczyrk

6-7 grudnia 2021 r. online

 

Procedura pisania i uzgadniania z ABW planu ochrony fizycznej w zakresie zagrożeń terrorystycznych

4-6 października 2021 r. Rynia k. Warszawy

13-15 grudnia 2021 r. Bukowina Tatrzańska

 

Szkolenia na zamówienie indywidualne prowadzone zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych dla:

  • osób posiadających poświadczenie bezpieczeństwa, które organizuje pełnomocnik ochrony
  • osób ubiegających się o dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”

 

Audyt ochrony danych osobowych w instytucji i przedsiębiorstwie

Na zamówienie i po indywidualnych ustaleniach z zainteresowaną jednostką organizacyjną.

 

Opracowanie dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego – SWB i PBE

Dokumentacja zostanie opracowana po przeprowadzeniu analizy ryzyka z uwzględnieniem warunków charakterystycznych dla jednostki organizacyjnej, w której maja być przetwarzane informacje niejawne.

 

Indywidualne szkolenia na zamówienie dla firm i instytucji

Szczegółowa tematyka, termin i czas szkoleń pozostaje do bezpośredniego uzgodnienia z zainteresowaną jednostką organizacyjną.