Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego – Jak go uzyskać?

Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego szansą na rozwój firmy. Jak go uzyskać?

Omawia i wyjaśnia kpt. Beata Jachymska b. Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Przemysłowego Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

I CZĘŚĆ – ZAJĘCIA TEORETYCZNE- WYKŁADY 3h

 1. ŚBP jako furtka do przetargów organizowanych przez służby mundurowe, wojsko, administrację rządową oraz organizacje międzynarodowe.
 2. Jak spełnić wymogi ustawowe?
 3. Teoria a praktyka w tym wymagania określana w dokumentacji przetargowej – SIWZ
 4. Ścieżka uzyskania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego.
 5. „Co wybrać, aby nie stracić”? Rodzaj i klauzula świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego.
 6. Wniosek, kwestionariusz bezpieczeństwa przemysłowego, ankieta bezpieczeństwa osobowego i dodatkowe dokumenty.
 7. Osoby kluczowe w ochronie informacji w przedsiębiorstwie w tym wyznaczenie kierownika jednostki organizacyjnej w myśl ustawy o ochronie informacji niejawnych.
 8. Koszty uzyskania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego.
 9. Utworzenie Kancelarii Tajnej, Punktu Obsługi Informacji Niejawnych we własnych obiektach, czy skorzystanie z możliwości użyczenia systemu od podmiotu podsiadającego akredytowany system na mocy porozumienia pomiędzy KJO obydwu podmiotów.
 10. Współpraca z ABW/SKW podczas trwania procedury uzyskania ŚBP.
 11. Przesłanki do odmowy wydania ŚBP.
 12. Tryb odwoławczy.
 13. Zadania KJO oraz Pełnomocnika Ochrony w trakcie ważności ŚBP.
 14. Co z przetargami, które wymagają dopuszczenia podmiotu do informacji „ZASTRZEŻONE”. Czy istnieje wymóg posiadania ŚBP w takim przypadku?
 1. Upoważnienie do dostępu do informacji „ZASTRZEŻONE”.

II CZĘŚĆ – ZAJĘCIA PRAKTYCZNE – ĆWICZENIA 2h

Czynny udział uczestników szkolenia

 1. Jak prawidłowo sformułować wniosek o wydanie ŚBP.
 2. Zasady wypełniania kwestionariusza bezpieczeństwa przemysłowego
 3. Zasady wypełniania ankiety bezpieczeństwa osobowego

III CZĘŚĆ – ĆWICZENIA 1h

Konsultacje

Udostępnij: