Przygotowanie, opracowanie i wdrożenie procedur tajemnicy przedsiębiorstwa

Najważniejsze dla organizacji są informacje stanowiące jej tajemnice i to Zarząd musi sam wskazać i podjąć działanie w celu ich ochrony.
 
Tajemnice przedsiębiorstwa stanowią informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Proponujemy Państwu przygotowanie, opracowanie i wdrożenie procedur tajemnicy przedsiębiorstwa. Opracowanie takiej dokumentacji pozwoli na określenie jakie informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, jak przedsiębiorca może zabezpieczyć się przed ich ujawnieniem, jak zabezpieczyć się przed wykorzystaniem tajemnicy przedsiębiorstwa przez konkurentów, jakie kroki można podjąć wobec pracowników w celu zapewnienia ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, jakie sankcje grożą za ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa, jakie środki prawne przedsiębiorca może podjąć w przypadku naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa.

Termin i czas pozostaje do bezpośredniego uzgodnienia z zainteresowaną jednostką organizacyjną. Zapytania dot. szkolenia prosimy kierować na biuro@ksoin.pl

Udostępnij: