Niezbędnik bezpieczeństwa teleinformatycznego. Dokumentacja bezpieczeństwa TI SWB i PBE

Uruchomienie systemu TI przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych.

Dokumentacja bezpieczeństwa teleinformatycznego – SWB i PBE

Algorytm uruchomienia systemu TI:

 • Etap projektowania;
 • Etap planowania,
 • Etap wdrażania,
 1. Przygotowanie pomieszczenia lub obszaru, w którym planowane jest uruchomienie systemu TI, pod względem doboru środków bezpieczeństwa fizycznego:
 • Analiza poziomu zagrożeń;
 • Dobór środków ochrony fizycznej zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych (Dz.U.2012.683);
 1. Wybór sprzętu i zabezpieczeń systemu TI:
 • Ochrona elektromagnetyczna – wyznaczenie SSOE;
 • Dobór sprzętu;
 • Dobór oprogramowania
 1. Dokumentacja bezpieczeństwa teleinformatycznego:
 • Szacowanie Ryzyka ;
 • Szczególne Wymagania Bezpieczeństwa;
 • Procedury Bezpiecznej Eksploatacji;
 1. Akredytacja systemu TI:
 • Akredytacja systemu TI przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”;
 • Akredytacja systemu TI przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne” i wyżej;
Udostępnij: