Forum Kierowników Jednostek Organizacyjnych oraz Pełnomocników ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Tematyka Forum

 1. Zagrożenia bezpieczeństwa państwa ze strony obcych służb specjalnych.
 2. Rola wywiadu/kontrwywiadu na rzecz zapewniania bezpieczeństwa państwa.
 3. Kierownik Jednostki Organizacyjnej – lider ochrony informacji niejawnych.
 4. Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego jako instrument państwa do monitorowania właściwego poziomu ochrony informacji niejawnych.
 5. Bezpieczeństwo teleinformatyczne i procedury PBE i SWB skutecznym narzędziem do zabezpieczenia przecieków/utraty informacji niejawnych.
 6. Standardy i sprawdzone praktyki realizacji zadań przez piony ochrony informacji niejawnych w firmach i instytucjach.
 7. Postępowania bezpieczeństwa osobowego i przemysłowego przez pryzmat odwołań, skarg i zażaleń osób fizycznych i prawnych.
 8. RODO – uwarunkowania i nowa jakość dla KJO i POIN.
 9. Monitorowanie bezpieczeństwa informacyjnego w przedsiębiorstwie i instytucji w momencie powstania sytuacji zagrożeń i kryzysu
 10. Jawne i niejawne zdobywanie informacji. Działalność wywiadu gospodarczego.
 11. Praktyczne wskazówki dla podmiotów ubiegających się o ŚBP.
 12. Planowanie ochrony informacji niejawnych, w tym również na wypadek wprowadzenia stanu nadzwyczajnego.
 13. Ochrona informacji niejawnych – rozwiązywanie problemów praktycznych.
 14. Funkcjonowanie kancelarii tajnych i niejawnych w praktyce.
 15. Doświadczenia z okresowych przeglądów materiałów niejawnych.
 16. Szacowanie i zarządzanie ryzykiem zagrożeń w ochronie informacji.
 17. Bezpieczeństwo informacji w biznesie. Jak skutecznie zapewnić ochronę informacji niejawnych i innych informacji prawnie chronionych?
 18. Jawna i niejawna inwigilacja w społeczeństwie obywatelskim – fakty i mity.
 19. Cyberprzestępczość i wojna w cyberprzestrzeni a ochrona informacji.
 20. Techniki i technologie zwiększające poziom bezpieczeństwa i ochrony informacji.
 21. Debata ekspertów na temat aktualnych i najbliższych realnych zagrożeń dla bezpieczeństwa informacji niejawnych i innych prawnie chronionych.
 22. Sesja tematyczna z udziałem uczestników Forum na temat praktycznych aspektów funkcjonowania pionów ochrony informacji niejawnych, w tym kancelarii tajnych i niejawnych.
Udostępnij: