System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – audytor wewnętrzny ISO 27001. Wdrażanie systemu ISO/IEC 27001 w jednostce organizacyjnej

Szkolenie ma na celu przygotowanie jednostki organizacyjnej do wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w oparciu o wytyczne normy ISO/IEC 27001.

Uczestnik szkolenia uzyska informacje dotyczące zasad wdrażania i przygotowania w organizacji podstawowych dokumentów System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI), w tym w min.:

  • Polityki Bezpieczeństwa Informacji, w tym struktura i zawartość dokumentu;
  • Przeprowadzenia procesu szacowania ryzyka i planu postępowania z ryzykiem w oparciu o przykładową metodykę wykorzystującą normy zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacji ISO 3100 oraz ISO/IEC 27005;
  • Opracowywanie dokumentu Deklaracji Stosowania opisującego cele i sposoby zabezpieczenia informacji;
  • Zarządzanie incydentami bezpieczeństwa informacji;
  • Metody prowadzenia i planowania audytów wewnętrznych oraz raportów z audytów;
  • Przygotowania i szkolenia audytora wewnętrznego;
  • Zasad pomiarów efektywności działania SZBI;
  • Raporty z przeglądów SZBI;
  • Budowanie świadomości w zakresie bezpieczeństwa informacji w jednostce organizacyjnej

i inne niezbędne dokumenty oraz działania organizacyjne, których celem jest skuteczne wdrożenie SZBI w jednostce organizacyjnej.

Uczestnik szkolenia pozna także strukturę oraz zawartość normy ISO/IEC 27001, a także zasady jej interpretowania.

Podczas szkolenia odbędą się zajęcia praktyczne – ćwiczenia.

Udostępnij:

Najbliższe terminy szkoleń

  • Brak wydarzeń
Udostępnij: